Bình Dương: Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất đạt trên 99%

Đăng lúc: Thứ năm - 15/10/2015 23:19 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Bình Dương: Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất đạt trên 99%

Bình Dương: Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất đạt trên 99%

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã và đang tích cực đẩy mạnh, tăng cường thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Tính lũy kế đến nay, công tác cấp giấy chứng nhận trên toàn tỉnh Bình Dương ước đạt tỷ lệ 99,40%, tương ứng diện tích trên 242.105 ha.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho biết, trong 9 tháng đầu năm, công tác quản lý đất đai ngày càng đi vào nề nếp, công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất và công tác kiểm kê đất đai được thực hiện đúng tiến độ; việc quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ, góp phần tích cực cho việc sử dụng đất hợp lý và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
 Trong đó, đã hoàn thành khâu chấm điểm và ban hành Thông báo kết quả xét hồ sơ đề xuất kỹ thuật thực hiện gói thầu “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016 - 2020 tỉnh”; trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐND8 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016.
 Công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, cấp tỉnh Bình Dương đã thẩm định hồ sơ giao, thuê đất cho 170 dự ántương ứng diện tích trên 2.388 ha, giảm 30% số dự án và tăng gấp 4 lần về diện tích so với cùng kỳ năm 2014; đã thu hồi đất để thực hiện 28 dự án, tương ứng với diện tích là 27,27 ha, còn lại chủ yếu là thực hiện theo phương thức tự thỏa thuận bồi thường.
 Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 40 đợt tương ứng với số tiền là 78 tỷ đồng. Ngành Tài nguyên và Môi trường đã tích cực tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bồi thường, giải tỏa và tái định cư và trả lời các thắc mắc, kiến nghị của các địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường còn thực hiện xác định giá đất đơn giá bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 31 dự án và xác định đơn giá thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với 19 tổ chức…
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho hay, trong thời gian tới, Sở sẽ hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016 - 2020 tỉnh Bình Dương và công tác điều chỉnh quy hoạh sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của 09 huyện, thị xã, thành phố; tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành danh mục, công trình, dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2015; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của cấp huyện.
 Bên cạnh đó, hoàn thiện báo cáo kiểm kê diện tích đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 tỉnh và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; hoàn thành giai đoạn II dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý tỷ lệ 1/2.000 và phương án di dời và khôi phục mốc tọa độ độ cao; trình UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn tỉnh và tham gia, phối hợp với các ban ngành thực hiện định giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn