Tập trung đăng ký đất đai, cấp cấp sổ đỏ

Tập trung đăng ký đất đai, cấp cấp sổ đỏ

 •   17/05/2023 23:41:33
 •   Đã xem: 5930
 •   Phản hồi: 0
Tỉnh Đắk Nông và TP.Cần Thơ đã có chỉ đạo nhằm tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất (sổ đỏ).
Kịp thời điều chỉnh chính sách đất đai

Kịp thời điều chỉnh chính sách đất đai

 •   17/05/2023 23:38:57
 •   Đã xem: 5992
 •   Phản hồi: 0
Nhiều quy định, chính sách liên quan lĩnh vực đất đai đã và đang được các địa phương xem xét điều chỉnh, đảm bảo phù hợp với nhu cầu của thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai.
Bộ TN&MT hướng dẫn việc xác định giá đất cụ thể

Bộ TN&MT hướng dẫn việc xác định giá đất cụ thể

 •   17/05/2023 23:35:56
 •   Đã xem: 5923
 •   Phản hồi: 0
Trong Công văn số 3382/BTNMT-ĐĐ ngày 15/5 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ TN&MT về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật đất đai đã có hướng dẫn việc xác định giá đất cụ thể thảo quy định khoản 1 Điều 2 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.
Rà soát, chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở

Rà soát, chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở

 •   17/05/2023 23:33:10
 •   Đã xem: 11290
 •   Phản hồi: 0
Trong Công văn số 3382/BTNMT-ĐĐ gửi các địa phương triển khai thực hiện các quy định của pháp luật đất đai, Bộ TN&MT có hướng dẫn về việc cấp Giấy chứng nhận trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở.
Sơn La: Khẩn trương rà soát hiện trạng đất nguồn gốc nông, lâm trường

Sơn La: Khẩn trương rà soát hiện trạng đất nguồn gốc nông, lâm trường

 •   17/05/2023 23:29:30
 •   Đã xem: 5799
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 12/5/2023, giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.
Gỡ vướng thủ tục pháp lý liên quan đất đai

Gỡ vướng thủ tục pháp lý liên quan đất đai

 •   17/05/2023 23:26:56
 •   Đã xem: 283
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đất đai, TP. Đà Nẵng giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo

Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức tôn giáo

 •   15/03/2023 05:32:00
 •   Đã xem: 5951
 •   Phản hồi: 0
Chiều 18/9, Sở TN&MT TP.HCM đã tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận và Hội nghị triển khai công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) cho các tổ chức tôn giáo.
Thể chế quan điểm về thương mại hóa quyền sử dụng đất

Thể chế quan điểm về thương mại hóa quyền sử dụng đất

 •   15/03/2023 05:31:00
 •   Đã xem: 5919
 •   Phản hồi: 0
Bộ TN&MT cho biết, thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW về thương mại hóa quyền sử dụng đất và cơ bản thực hiện thuê đất trả tiền hàng năm; cơ chế góp đất, giao dịch qua sàn, dự thảo Luật Đất đai đã bổ sung nhiều quy định tại Chương III.
Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai

 •   15/03/2023 05:30:00
 •   Đã xem: 5933
 •   Phản hồi: 0
Trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, hàng loạt vấn đề quyền và nghĩa vụ của Nhà nước, công dân đối với đất đai đã được bổ sung.
Làm rõ các trường hợp Nhà nước thu hồi đất

Làm rõ các trường hợp Nhà nước thu hồi đất

 •   15/03/2023 05:29:00
 •   Đã xem: 5905
 •   Phản hồi: 0
Thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW về quy định cụ thể thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện, tiêu chí cụ thể việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung nhiều quy đinh làm rõ nội hàm, trường hợp cụ thể để thực hiện tại Chương VI.
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai – điều kiện cần cho việc định giá đất

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai – điều kiện cần cho việc định giá đất

 •   15/03/2023 05:28:00
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Muốn định giá đất sát giá thì trường thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu, thông tin phục vụ cho công tác định giá phải có độ tin cậy, chuẩn xác. Chính vì thế Nghị quyết 18-NQ/TW đã đặt mục tiêu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin Quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông.
Quy định cụ thể về giao đất, cho thuê thông qua đấu giá, đấu thầu

Quy định cụ thể về giao đất, cho thuê thông qua đấu giá, đấu thầu

 •   15/03/2023 05:27:00
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW về chủ trương giao đất, cho thuê chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bổ sung, hoàn thiện để cụ thể nội dung này tại Chương IX.
Tất cả các địa phương đã triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai

Tất cả các địa phương đã triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai

 •   15/03/2023 05:22:00
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0
Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến chiều 20/2, đã có 7 bộ, ngành Trung ương và 63/63 tỉnh thành phố đã ban hành Kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Quy định trách nhiệm trong việc xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai

Quy định trách nhiệm trong việc xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai

 •   15/03/2023 05:21:00
 •   Đã xem: 325
 •   Phản hồi: 0
Để đảm bảo mục tiêu của Nghị quyết 18 - NQ/TW, đến năm 2025 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông, tại Chương XII về Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã sửa đổi, bổ sung một số quy định.
Đổi mới về tài chính, giá đất

Đổi mới về tài chính, giá đất

 •   15/03/2023 05:20:00
 •   Đã xem: 245
 •   Phản hồi: 0
Thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã bỏ khung giá đất; có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan có nhiệm vụ xác định giá đất; có cơ chế điều tiết hợp lý, hiệu quả nguồn thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; có chính sách điều tiết chênh lệch địa tô…
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thông tin dữ liệu đất đai
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư viện điện tử
Đường dây nóng
Hòm thư, góp ý
Lịch tuần công tác

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

CSDL Quốc gia về đất đai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây