Rà soát các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường

Đăng lúc: Thứ ba - 17/08/2021 00:50 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại buổi làm việc trực tuyển

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân tại buổi làm việc trực tuyển

Chiều ngày 10/8, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp trực tuyến về việc rà soát đánh giá tình hình thực hiện thu phí các lĩnh vực TN&MT; đặc biệt là một số loại phí sẽ hết hiệu lực thi hành khi Luật môi trường có hiệu lực từ 01/01/2022 để đề xuất ban hành Thông tư thu phí mới. Đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường, Tổng cục Quản lý Đất đai, Cục quản lý Tài nguyên nước, Vụ Kế hoạch - Tài chính… tham dự cuộc họp.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu chỉ đạo cuộc họp
Bà Trần Thị Thêm, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính cho biết, thực hiện đề nghị của Bộ Tài chính về việc rà soát, đề xuất ban hành Thông tư thu phí trong lĩnh vực môi trường, Bộ TN&MT sẽ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thu phí và đề xuất sửa đổi, bổ sung tỷ lệ để lại phù hợp với thực tế; rà soát, đánh giá lại một số loại phí sẽ hết hiệu lực thi hành khi Luật môi trường có hiệu lực từ 01/01/2022 để đề xuất ban hành Thông tư thu phí mới.
Triển khai nhiệm vụ này, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Quản lý đất đai rà soát, đề xuất xây dựng Đề án thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai do Trung ương quản lý; Tổng cục Môi trường rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thu phí lĩnh vực môi trường và đề xuất sửa đổi, bổ sung tỷ lệ để lại cho phù hợp thực tế và quy định của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Cục Quản lý Tài nguyên nước rà soát, đánh giá tình hình thực hiện thu phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện, cũng như đề xuất sửa đổi, bổ sung tỷ lệ để lại cho phù hợp với thực tế và các quy định của Pháp luật hiện hành.
Theo báo cáo của các đơn vị, đến nay, Tổng cục Quản lý Đất đai đã xây dựng Đề án thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai do trung ương quản lý. Đề án thu phí bao gồm: Phương thức cung cấp dịch vụ, thu phí; dự kiến mức thu, căn cứ xây dựng mức thu; đối tượng chịu phí; miễn, giảm phí; dự toán thu, chi; tỷ lệ để lại; đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí; hiệu quả thu phí; trong đó: đề nghị đánh giá cụ thể về sự cần thiết phải bổ sung khoản phí; đánh giá tác động của thu phí (số tiền phí thu được, tác động đối với người dân, đối với doanh nghiệp…). Đồng thời đề xuất nội dung quy định về phí khai thác và sử dụng thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép tài liệu đất đai do Trung ương quản lý vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Trong lĩnh vực tài nguyên nước, ông Châu Trần Vĩnh - Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước thông tin, đơn vị đề xuất sửa đổi Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện do nội dung quy định thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi sẽ hết hiệu lực thi hành vào ngày 01/01/2022.

Các đại biểu tham dự cuộc họp trực tuyến
Trong lĩnh vực môi trường, ông Nguyễn Hưng Thịnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 sẽ thay đổi cơ bản các quy định về quản lý phế liệu nhập khẩu, quản lý chất thải nguy hại. Theo đó, thủ tục cấp, cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; cấp, cấp lại Giấy phép xử lý chất thải nguy hại, Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi được lồng ghép vào thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép môi trường. Trong khi đó, nội dung Giấy phép môi trường được quy định cụ thể trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT đang được chỉnh lý. Vì thế, Tổng cục đề nghị, khi Ban soạn thảo thống nhất quy định về Giấy phép môi trường trong dự thảo Nghị định, sẽ cập nhật kịp thời vào việc xây dựng Đề án thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu, các đơn vị gấp rút hoàn thiện các Đề án, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan trình Bộ theo quy định. Cụ thể, Tổng cục quản lý đất đai hoàn thiện Đề án thu phí; đưa đề xuất nội dung quy định về phí khai thác và sử dụng thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép tài liệu đất đai do Trung ương quản lý vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Tổng cục Môi trường khẩn trương trình Đề án thu phí; trong đó, nêu rõ những nội dung còn cần phải tiếp tục hoàn thiện. “Những nội dung liên quan đến thu phí được quy định trong Luật BVMT 2020 phải được thể hiện rõ trong Đề án thu phí” - Thứ trưởng nhấn mạnh.
Cục Quản lý tài nguyên nước khẩn trương có văn bản trình Bộ đề xuất sửa đổi Thông tư số 270/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính và bãi bỏ các nội dung thu phí hết hiệu lực thi hành từ 01/01/2022./.
 

Tống Minh

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn