Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất - tích cực, chủ động để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017

Đăng lúc: Thứ năm - 06/07/2017 04:38 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Thuỷ

Sáng ngày 28/6/2017, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch đã dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất, tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Tổng cục, cán bộ thuộc Trung tâm
Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất - tích cực, chủ động để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017

Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất - tích cực, chủ động để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2017

       Sau khi nghe Giám đốc Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất báo cáo tóm tắt về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017 và một số tồn tại cần tập trung khắc phục để hoàn thành mục tiêu các nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2017, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch đã biểu dương những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Trung tâm cần phải triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm 2017, trong đó, yêu cầu tập thể lãnh đạo Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần chú ý đến việc chỉ đạo để hoàn thành khối lượng, đảm bảo chất lượng các hạng mục đối với các Dự án, nhiệm vụ được giao. 
      Bên cạnh đó, Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch cũng nêu ra những thách thức mà Trung tâm sẽ gặp phải trong bối cảnh việc đầu tư công tiếp tục bị cắt giảm, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong công tác đấu thầu các dự án; do đó, đòi hỏi Trung tâm phải tập trung nâng cao năng lực cán bộ, phân công, bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ một cách rõ ràng, khoa học để công việc đạt hiệu quả cao. Đồng thời cũng đề nghị Trung tâm nghiên cứu, đề xuất những nhiệm vụ mới để phục vụ cho việc xây dựng công tác kế hoạch của năm 2018 của Trung tâm.
      Thay mặt lãnh đạo Trung tâm, Giám đốc Đào Văn Dinh đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng Lê Văn Lịch và hứa sẽ quyết tâm cao, cùng sự nỗ lực, đoàn kết của cán bộ, viên chức và người lao động, Trung tâm Điều tra, Đánh giá tài nguyên đất sẽ hoàn thành tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 đã đề ra, góp phần vào thắng lợi chung của Tổng cục.
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Trung Kiên – PTP Tổng hợp VPTC

Những tin mới hơn