Mình có ý kiến nhỏ muốn góp ý là admin hãy tạo thêm 1 box Việc Làm để các bạn mới ra trường tìm việc và cơ quan nào cần thì có thể đăng công việc lên đó để mọi người ứng tuyển.