Bình Thuận: Phê duyệt Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2023

Thứ năm - 18/05/2023 00:10

Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu việc định giá đất cụ thể phục vụ cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Điều 112 Luật Đất đai năm 2013 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT.

Năm 2023, Bình Thuận sẽ xác định giá đất cụ thể tổng cộng 385 công trình; trong đó, chuyển tiếp trong năm 2022 sang 2023 là 253 công trình, gồm: phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 149 công trình; phục vụ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất 104 công trình; đăng ký mới năm 2023 là 132 công trình, gồm: phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 88 công trình; phục vụ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất 44 công trình.

Trong thời gian UBND tỉnh Bình Thuận chưa phê duyệt kế hoạch giá đất cụ thể năm 2024 thì cơ quan được giao nhiệm vụ xác định giá đất cụ thể (để xác định nghĩa vụ tài chính các công trình dự án thuê đất, giao đất) được phép sử dụng kế hoạch năm 2023 làm cơ sở để thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Quy trình luân chuyển hồ sơ xác định giá đất cụ thể trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đấu giá quyền sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất, thuê đất được quy định cụ thể tại Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 15/9/2020) của UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Đối với khu đất có giá trị theo Bảng giá đất từ 20 tỷ đồng trở lên, Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận xác định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xác định giá đất cụ thể các công trình để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất mà quỹ đất được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2023, Bình Thuận sẽ xác định giá đất cụ thể 385 công trình

Quyết định trên nêu rõ, đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể là tổ chức hoạt động tư vấn xác định giá đất có đủ điều kiện quy định tại Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 5, khoản 6 Điều 3 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 và Điều 2 Nghị định 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn và ký hợp đồng tư vấn giá đất được quy định tại Điều 34, Điều 35 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT của Bộ TN&MT

Dự kiến số lượng tổ chức có thể tham gia tư vấn xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2023, gồm: Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt (VLAND); Công ty CP Thẩm định giá Exim (EXIMA); Công ty CP TĐG và GĐ Chất lượng Việt Nam (VIVC); Công ty TNHH Thẩm định giá MHD; Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt; Công ty TNHH Tư vấn TMS; Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư Sài Gòn Thái Dương... Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục lập thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định Luật Đấu thầu.

Đối với các công trình xác định giá đất cụ thể phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thì kinh phí xác định giá đất cụ thể được sử dụng từ nguồn kinh phí 2% tổng số kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án, tiểu dự án đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9806 ngày 15/7/2016 và Thông tư số 74 ngày 15/5/2015.

Đối với các công trình xác định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với khu đất có giá trị theo Bảng giá đất từ 20 tỷ đồng trở lên), kinh phí xác định giá đất cụ thể từ nguồn ngân sách tỉnh (kinh phí chi sự nghiệp kinh tế hàng năm của Ngành TN&MT tỉnh Bình Thuận) giao cho Chi cục Quản lý đất đai tỉnh thực hiện.

Để triển khai thực hiện đúng theo Kế hoạch trên, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở ngành có liên quan và các địa phương. Trong đó, Sở TN&MT Bình Thuận chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai kiểm tra phương án giá đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện gửi về để Sở TN&MT trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xem xét thẩm định để UBND tỉnh quyết định theo quy định.

Đồng thời, Sở TN&MT Bình Thuận chỉ đạo Chi cục Quản lý đất đai lập dự toán kinh phí làm giá đất cụ thể đối với các công trình xác định giá đất cụ thể để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (đối với khu đất có giá trị theo Bảng giá đất từ 20 tỷ đồng trở lên) để UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt nhằm đảm bảo kinh phí kịp thời để định giá đất cụ thể; phối hợp các sở, ngành liên quan thống nhất, tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các vướng mắc khó khăn liên quan đến công tác xác định giá đất cụ thể đối với các dự án tính thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Tác giả: Thắng Phạm Đức

Nguồn tin: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thông tin dữ liệu đất đai
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư viện điện tử
Đường dây nóng
Hòm thư, góp ý
Lịch tuần công tác

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

CSDL Quốc gia về đất đai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây