STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
101
Số kí hiệu:4898/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:23/08/2022
4898/BTNMT-TCQLĐĐ
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai
File đính kèm:
102
Số kí hiệu:857/QĐ-TTg
Ngày ban hành:19/07/2022
857/QĐ-TTg
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
103
Số kí hiệu:854/QĐ-TTg
Ngày ban hành:19/07/2022
854/QĐ-TTg
Về việc Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025
File đính kèm:
104
Số kí hiệu:18-NQ/TW
Ngày ban hành:16/06/2022
18-NQ/TW
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".
File đính kèm:
105
Số kí hiệu:1194/TB-STNMT
Ngày ban hành:10/06/2022
1194/TB-STNMT
THÔNG BÁO Về việc hủy Phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng trong quá trình in, viết Giấy chứng nhận
106
Số kí hiệu:770/QĐ-XPHC
Ngày ban hành:14/04/2022
770/QĐ-XPHC
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Phạm Văn Bình tại tổ 1, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa
File đính kèm:
107
Số kí hiệu:95/QĐ-STNMT
Ngày ban hành:16/03/2022
95/QĐ-STNMT
Quyết định v/v hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và sử dụng
108
Số kí hiệu:476/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:14/03/2022
476/QĐ-BTNMT
Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
File đính kèm:
109
Số kí hiệu:326/QĐ-TTg
Ngày ban hành:09/03/2022
326/QĐ-TTg
Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025
File đính kèm:
110
Số kí hiệu:387/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:02/03/2022
387/QĐ-BTNMT
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020
File đính kèm:
111
Số kí hiệu:318/STNMT-QLDD
Ngày ban hành:28/01/2022
318/STNMT-QLDD
Báo cáo về việc tiêu hủy giấy chứng nhận bị hỏng
File đính kèm:
112
Số kí hiệu:413/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:20/01/2022
413/BTNMT-TCQLĐĐ
Về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm:
113
Số kí hiệu:2028/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:22/10/2021
2028/QĐ-BTNMT
Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
File đính kèm:
114
Số kí hiệu:1732/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:09/09/2021
1732/QĐ-BTNMT
Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
115
Số kí hiệu:1707/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:01/09/2021
1707/QĐ-BTNMT
Về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
116
Số kí hiệu:1435/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:22/07/2021
1435/QĐ-BTNMT
Về việc Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019
File đính kèm:
117
Số kí hiệu:3362/BTNM-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:18/06/2021
3362/BTNM-TCQLĐĐ
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng
File đính kèm:
118
Số kí hiệu:1454/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:30/03/2021
1454/BTNMT-TCQLĐĐ
Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất
File đính kèm:
119
Số kí hiệu:390/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:05/03/2021
390/QĐ-BTNMT
Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
120
Số kí hiệu:143/NQ-CP
Ngày ban hành:04/10/2020
143/NQ-CP
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
File đính kèm:
121
Số kí hiệu:4887/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:09/09/2020
4887/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030
File đính kèm:
122
Số kí hiệu:4618/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:27/08/2020
4618/BTNMT-TCQLĐĐ
Về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
File đính kèm:
123
Số kí hiệu:07/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành:07/08/2020
07/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
File đính kèm:
124
Số kí hiệu:1078/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:05/08/2020
1078/QĐ-BTNMT
Ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
File đính kèm:
125
Số kí hiệu:5904/VPCP-NN
Ngày ban hành:21/07/2020
5904/VPCP-NN
V/v báo cáo tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
File đính kèm:
126
Số kí hiệu:3866/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:17/07/2020
3866/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP
File đính kèm:
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thông tin dữ liệu đất đai
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư viện điện tử
Đường dây nóng
Hòm thư, góp ý
Lịch tuần công tác

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

CSDL Quốc gia về đất đai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây