Văn bản theo chủ đề: Quyết định

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
Số kí hiệu:1475/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/09/2023
1475/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Sìn Hồ và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Sìn Hồ
File đính kèm:
2
Số kí hiệu:1474/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/09/2023
1474/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Mường Tè
File đính kèm:
3
Số kí hiệu:1969/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/09/2023
1969/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án Di dời dân khẩn cấp khu dân cư Tổ Đàng Nước, Tổ Đàng Bộ, Tổ Mậu Cà và các khu vực lân cận thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
File đính kèm:
4
Số kí hiệu:2072/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/09/2023
2072/QĐ-UBND
về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nhà ở Quảng Ninh tại phường Trần Lam, thành phố Thái Bình
File đính kèm:
5
Số kí hiệu:1977/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/09/2023
1977/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung danh mục Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Thuận năm 2023
File đính kèm:
6
Số kí hiệu:1981/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/09/2023
1981/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
File đính kèm:
7
Số kí hiệu:2169/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/09/2023
2169/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phú Lộc
File đính kèm:
8
Số kí hiệu:2167/QĐ-UBND
Ngày ban hành:16/09/2023
2167/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Hương Thủy
File đính kèm:
9
Số kí hiệu:1438/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/09/2023
1438/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình, nhu cầu sử dụng đất trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện PhongThổ và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Phong Thổ
File đính kèm:
10
Số kí hiệu:3267/QĐ-UBND
Ngày ban hành:14/09/2023
3267/QĐ-UBND
Về việc chấp thuận điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu sử dụng đất và cập nhật kế hoạch sử dụng đất hằng năm, huyện Yên Định
File đính kèm:
11
Số kí hiệu:1001/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/09/2023
1001/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
File đính kèm:
12
Số kí hiệu:4575/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/09/2023
4575/QĐ-UBND
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Cầu Giấy
File đính kèm:
13
Số kí hiệu:16/QĐ-UBND
Ngày ban hành:12/09/2023
16/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
File đính kèm:
14
Số kí hiệu:719/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:11/09/2023
719/QĐ-BTNMT
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021
File đính kèm:
15
Số kí hiệu:55/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:11/09/2023
55/2023/QĐ-UBND
Quyết định 55/2023/QĐ-UBND về Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
File đính kèm:
16
Số kí hiệu:2179/QĐ-BTP
Ngày ban hành:08/09/2023
2179/QĐ-BTP
BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ VỀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI TỪ NĂM 2015 ĐẾN HẾT NĂM 2023 VÀ CHUYÊN ĐỀ VỀ CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP GIAI ĐOẠN 2018 - 2023
File đính kèm:
17
Số kí hiệu:20/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:07/09/2023
20/2023/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung quy định và bảng giá các loại đất
File đính kèm:
18
Số kí hiệu:48/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:07/09/2023
48/2023/QĐ-UBND
Quyết định 48/2023/QĐ-UBND về Quy định định mức đất ở, đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ gia đình chưa có đất ở; không có hoặc thiếu đất sản xuất để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
File đính kèm:
19
Số kí hiệu:1717/QĐ-UBND
Ngày ban hành:07/09/2023
1717/QĐ-UBND
Quyết định 1717/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Sơn La đến năm 2030
File đính kèm:
20
Số kí hiệu:47/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:06/09/2023
47/2023/QĐ-UBND
Quyết định 47/2023/QĐ-UBND về Quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
File đính kèm:
21
Số kí hiệu:37/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:05/09/2023
37/2023/QĐ-UBND
Quyết định 37/2023/QĐ-UBND về Quy đinh rà soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến người sử dụng đất liền kề và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối vói các thửa đất nhỏ hẹp đê sử dụng vào mục đích công cộng hoặc giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
22
Số kí hiệu:4362/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/08/2023
4362/QĐ-UBND
Quyết định 4362/QĐ-UBND về điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
File đính kèm:
23
Số kí hiệu:3671/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/08/2023
3671/QĐ-UBND
Quyết định 3671/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
24
Số kí hiệu:3672/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/08/2023
3672/QĐ-UBND
Quyết định 3672/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
25
Số kí hiệu:3673/QĐ-UBND
Ngày ban hành:31/08/2023
3673/QĐ-UBND
Quyết định 3673/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
File đính kèm:
26
Số kí hiệu:2064/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/08/2023
2064/QĐ-UBND
Quyết định 2064/QĐ-UBND về hủy bỏ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
File đính kèm:
27
Số kí hiệu:3065/QĐ-UBND
Ngày ban hành:30/08/2023
3065/QĐ-UBND
Quyết định 3065/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
File đính kèm:
28
Số kí hiệu:1403/QĐ-UBND
Ngày ban hành:29/08/2023
1403/QĐ-UBND
Quyết định 1403/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
File đính kèm:
29
Số kí hiệu:2056/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/08/2023
2056/QĐ-UBND
Quyết định 2056/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
File đính kèm:
30
Số kí hiệu:3974/QĐ-UBND
Ngày ban hành:08/08/2023
3974/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
File đính kèm:
31
Số kí hiệu:174/QĐ-TTDL&PTQĐ
Ngày ban hành:28/07/2023
174/QĐ-TTDL&PTQĐ
Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất đối với khu đất quy hoạch đất thương mại, dịch vụ
tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
File đính kèm:
32
Số kí hiệu:1767/QĐ-UBND
Ngày ban hành:28/07/2023
1767/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH VĨNH LONG
File đính kèm:
33
Số kí hiệu:24/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/06/2023
24/2023/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
File đính kèm:
34
Số kí hiệu:122/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/06/2023
122/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án:
Thủy điện Long Sơn; địa điểm xây dựng: xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà
File đính kèm:
35
Số kí hiệu:116/QĐ-UBND
Ngày ban hành:21/06/2023
116/QĐ-UBND
Về việc bồi thường hỗ trợ ông Đinh Văn Bát và bà Đinh Thị Lách địa chỉ: TDP Cà Đáo, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà
File đính kèm:
36
Số kí hiệu:876/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/06/2023
876/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
File đính kèm:
37
Số kí hiệu:3382/BTNMT-ĐĐ
Ngày ban hành:15/05/2023
3382/BTNMT-ĐĐ
Về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai
File đính kèm:
38
Số kí hiệu:2629/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/05/2023
2629/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHỤ LỤC KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4135/QĐ-UBND NGÀY 31/10/2022 CỦA UBND THÀNH PHỐ CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
File đính kèm:
39
Số kí hiệu:1085/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:28/04/2023
1085/QĐ-BTNMT
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
File đính kèm:
40
Số kí hiệu:16/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành:20/04/2023
16/2023/QĐ-UBND
Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
File đính kèm:
41
Số kí hiệu:343/QĐ-CT
Ngày ban hành:17/02/2023
343/QĐ-CT
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN; CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ; UBND CẤP XÃ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
File đính kèm:
42
Số kí hiệu:120/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:30/01/2023
120/QĐ-BTNMT
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
43
Số kí hiệu:857/QĐ-TTg
Ngày ban hành:19/07/2022
857/QĐ-TTg
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
44
Số kí hiệu:854/QĐ-TTg
Ngày ban hành:19/07/2022
854/QĐ-TTg
Về việc Phê duyệt Đề án nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, giai đoạn 2021 - 2025
File đính kèm:
45
Số kí hiệu:770/QĐ-XPHC
Ngày ban hành:14/04/2022
770/QĐ-XPHC
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Phạm Văn Bình tại tổ 1, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa
File đính kèm:
46
Số kí hiệu:476/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:14/03/2022
476/QĐ-BTNMT
Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
File đính kèm:
47
Số kí hiệu:326/QĐ-TTg
Ngày ban hành:09/03/2022
326/QĐ-TTg
Phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025
File đính kèm:
48
Số kí hiệu:387/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:02/03/2022
387/QĐ-BTNMT
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020
File đính kèm:
49
Số kí hiệu:2028/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:22/10/2021
2028/QĐ-BTNMT
Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
File đính kèm:
50
Số kí hiệu:1732/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:09/09/2021
1732/QĐ-BTNMT
Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thông tin dữ liệu đất đai
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư viện điện tử
Đường dây nóng
Hòm thư, góp ý
Lịch tuần công tác

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

CSDL Quốc gia về đất đai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây