Văn bản theo cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

STT
Số kí hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
File đính kèm
1
Số kí hiệu:TCVN-2023
Ngày ban hành:27/09/2023
DỰ THẢO TCVN: Cơ sở dữ liệu đất đai
Tên tiêu chuẩn: Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia - Yêu cầu về cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai - Yêu cầu về điều tra cơ bản về đất đai.
File đính kèm:
2
Số kí hiệu:2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ
Ngày ban hành:04/04/2023
2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ
V/v tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay
File đính kèm:
3
Số kí hiệu:1085/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:27/04/2023
1085/QĐ-BTNMT
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
File đính kèm:
4
Số kí hiệu:05/2023/TT-BTNMT
Ngày ban hành:30/07/2023
05/2023/TT-BTNMT
Thông tư 05/2023/TT-BTNMT hướng dẫn vị trí công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài nguyên và môi trường
File đính kèm:
5
Số kí hiệu:02/2023/TT-BTNMT
Ngày ban hành:14/05/2023
02/2023/TT-BTNMT
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính
File đính kèm:
6
Số kí hiệu:3866/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:16/07/2020
3866/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v đánh giá việc thực hiện và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP
File đính kèm:
7
Số kí hiệu:1078/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:04/08/2020
1078/QĐ-BTNMT
Ban hành Kế hoạch lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
File đính kèm:
8
Số kí hiệu:07/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành:06/08/2020
07/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
File đính kèm:
9
Số kí hiệu:4618/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:26/08/2020
4618/BTNMT-TCQLĐĐ
Về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
File đính kèm:
10
Số kí hiệu:4887/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:08/09/2020
4887/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030
File đính kèm:
11
Số kí hiệu:390/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:04/03/2021
390/QĐ-BTNMT
Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
12
Số kí hiệu:1454/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:29/03/2021
1454/BTNMT-TCQLĐĐ
Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất
File đính kèm:
13
Số kí hiệu:3362/BTNM-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:17/06/2021
3362/BTNM-TCQLĐĐ
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng
File đính kèm:
14
Số kí hiệu:1435/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:21/07/2021
1435/QĐ-BTNMT
Về việc Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019
File đính kèm:
15
Số kí hiệu:1707/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:31/08/2021
1707/QĐ-BTNMT
Về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
16
Số kí hiệu:1732/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:08/09/2021
1732/QĐ-BTNMT
Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
17
Số kí hiệu:2028/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:21/10/2021
2028/QĐ-BTNMT
Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
File đính kèm:
18
Số kí hiệu:413/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:19/01/2022
413/BTNMT-TCQLĐĐ
Về việc rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm:
19
Số kí hiệu:387/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:01/03/2022
387/QĐ-BTNMT
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2020
File đính kèm:
20
Số kí hiệu:476/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:13/03/2022
476/QĐ-BTNMT
Về việc đính chính Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
File đính kèm:
21
Số kí hiệu:4898/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành:22/08/2022
4898/BTNMT-TCQLĐĐ
Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai
File đính kèm:
22
Số kí hiệu:120/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:29/01/2023
120/QĐ-BTNMT
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
File đính kèm:
23
Số kí hiệu:719/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành:10/09/2023
719/QĐ-BTNMT
Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2021
File đính kèm:
24
Số kí hiệu:3054/BTNMT-QHPTTNĐ
Ngày ban hành:03/05/2023
3054/BTNMT-QHPTTNĐ
Về việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản
File đính kèm:
25
Số kí hiệu:3226/BTNMT-QHPTTNĐ
Ngày ban hành:09/05/2023
3226/BTNMT-QHPTTNĐ
V/v báo cáo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/5/2023
File đính kèm:
26
Số kí hiệu:3382/BTNMT-ĐĐ
Ngày ban hành:14/05/2023
3382/BTNMT-ĐĐ
Về việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đất đai
File đính kèm:
27
Số kí hiệu:07/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành:27/02/2023
07/VBHN-BTNMT
Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
File đính kèm:
Dự thảo văn bản lấy ý kiến
Thông tin dữ liệu đất đai
Thủ tục hành chính
Dịch vụ công
Hồ sơ công việc
Hoạt động chỉ đạo điều hành
Thư viện điện tử
Đường dây nóng
Hòm thư, góp ý
Lịch tuần công tác

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

CSDL Quốc gia về đất đai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây