Tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn

Sáng 14/4 tại TP Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ NN&PTNT và UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Giải pháp tích tụ, tập trung đất đai phục vụ phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.

Các videos khác