Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 7568

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 5750

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 10222

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 5449

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 13398

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 2065