Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai - Tổng Cục Quản Lý Đất Đai

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Phổ biến những nội...
Lượt xem: 1409

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 3785

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 422

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 4906

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 4717

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 12397
 

Land Portal