Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 5527

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 5237

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 1867

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 3957

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 13129

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 6781