Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 388

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 4852

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 4670

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 1369

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 12331

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 3619
 

Land Portal