Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Bộ Tài nguyên & Môi trường về đẩy mạnh cải cách thủ tục Hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

Các videos khác


Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 17199

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 2342

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 5786

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 19803

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 13832

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 6093