Phổ biến những nội dung đổi mới của Luật Đất đai cho cán bộ, công chức

Các videos khác


Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 4638

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 345

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 4792

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 12245

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 3490
 

Land Portal