Phổ biến những nội dung đổi mới của Luật Đất đai cho cán bộ, công chức

Các videos khác


Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 27800

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 6378

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 14122

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 30410

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 6024