Phổ biến những nội dung đổi mới của Luật Đất đai cho cán bộ, công chức

Các videos khác


Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 5802

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 18453

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 6112

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 13857

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 21058