Phổ biến những nội dung đổi mới của Luật Đất đai cho cán bộ, công chức

Các videos khác


Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 472

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 4793

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 12499

Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 4992

Hội nghị triển khai...
Lượt xem: 5099
 

Land Portal