Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 ngành TN&MT

Link xem khác:  https://www.youtube.com/watch?v=qdWTd25W_Us

Các videos khác


Kỷ niệm 65 năm thành...
Lượt xem: 6344

Ngày Môi trường thế...
Lượt xem: 5978

Phổ biến những nội...
Lượt xem: 2533

Xây dựng cơ sở dữ...
Lượt xem: 14076

Tích tụ, tập trung...
Lượt xem: 26759