Tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ chính sách pháp luật về đa dạng sinh học

Đăng lúc: Thứ ba - 16/02/2016 13:26 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Việc thực hiện chính sách pháp luật về đa dạng sinh học ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”.
Theo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, hiện Luật Đa dạng sinh học có hiệu lực năm 2008 là văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đa dạng sinh học ở nước ta. Đến nay, công tác quản lý nhà nước về đa dạng sinh học đã có chuyển biến đáng kể, hệ thống tổ chức quản lý đa dạng sinh học được hình thành ở Trung ương và địa phương; đa dạng sinh học được quan tâm quản lý, bảo vệ.

Kết quả rà soát của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy, đa dạng sinh học được bảo vệ tại 166 khu bảo tồn với diện tích trên 2,1 triệu ha.  Đã hình thành 6 khu bảo tồn biển mới, 2 khu di sản thiên nhiên thế giới… Đa dạng sinh học bước đầu đã được khai thác, sử dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội thông qua các hoạt động du lịch sinh thái, môi trường, khai thác nguồn gen phát triển chăn nuôi, ngành y tế, nghiên cứu khoa học…

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, thực tiễn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về đa dạng sinh học cho thấy một số bất cập. Đó là việc ban hành văn bản hướng dẫn thực thi Luật Đa dạng sinh học còn chậm, có sự chồng chéo các quy định quản lý đa dạng sinh học trong các hệ thống pháp luật, gây khó khăn cho việc áp dụng và thực thi pháp luật. Thêm nữa, nguồn nhân lực cho công tác bảo tồn còn thiếu hụt, chia cắt theo hai hệ thống, chưa được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ bảo tồn đa dạng sinh học. Hiện phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về đa dạng sinh học chưa rõ ràng giữa Bộ chủ trì và bộ chuyên ngành, giữa các cơ quan chức năng ở địa phương…Bởi vậy, cần có sự rà soát đồng bộ và chỉnh sửa các luật có liên quan đến đa dạng sinh học.

Ngoài ra, nguồn tài chính đầu tư cho bảo tồn đa dạng sinh học còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu và mục tiêu quản lý nhà nước về đa dạng sinh học. Hoạt động của các khu bảo tồn chưa phát huy hiệu quả. Đa dạng sinh học chưa được quản lý, bảo vệ đúng mức…

Tại hội thảo, ông  Phạm Anh Cường Cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đề nghị, cần rà soát đồng bộ và chỉnh sửa các luật có liên quan đến đa dạng sinh học, trong đó xác định Luật Đa dạng sinh học là luật khung quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn, cơ sở bảo tồn và hành lang đa dạng sinh học; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản điều chỉnh theo hướng quản lý các vấn đề về khai thác, sản xuất. Một số ý kiến cho rằng, cần tăng cường tổ chức quản lý đa dạng sinh học ở địa phương và thực thi pháp luật về đa dạng sinh học.

Các tham luận, ý kiến tại hội thảo đi sâu phân tích các nguyên nhân của thực trạng thực hiện chính sách pháp luật về đa dạng sinh học, đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế, bất cập để tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đa dạng sinh học.


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn