TP.HCM: Ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ năm - 10/09/2015 21:50 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND TP.HCM vừa ra Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: Ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

TP.HCM: Ban hành Bộ đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo đó, Cấp Thành phố: lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu, đơn giá dự toán 3.037.992.129 đồng; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2.221.943.201 đồng; lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 984.776.655 đồng; điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 730.357.498 đồng.
Cấp quận - huyện: lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất năm đầu, đơn giá dự toán 1.592.669.612 đồng; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 1.137.580.878 đồng; lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm 286.250.819 đồng.
Các hệ số Kkt, Kds, Ks, Khc, Kđt, quy định trong Bộ đơn giá được tính toán căn cứ vào thông tin số liệu của các cơ quan thống kê Nhà nước được công bố ở thời điểm gần nhất so với thời điểm tiến hành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đối với hệ số áp lực kinh tế Kkt, đối với những quận - huyện không có các số liệu thống kê để làm cơ sở tính toán Kkt, cho phép áp dụng các số liệu thống kê cấp Thành phố để tính Kkt.
Đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức và cá nhân có liên quan thực hiện các dự án, nhiệm vụ hoạt động lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án, nhiệm vụ lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước áp dụng đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này.
Đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để lập và thẩm tra dự toán, thanh quyết toán các dự án, nhiệm vụ lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn TP.HCM có nguồn vốn thực hiện từ ngân sách Nhà nước.
Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBND TP.HCM về ban hành đơn giá dự toán lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp trên địa bàn Thành phố. Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của quận, huyện đã được phê duyệt dự toán trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành được áp dụng Bộ đơn giá ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện điều chỉnh và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất trình UBND Thành phố xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Xem nhiều nhất

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn