Đồng Nai: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/01/2016 10:13 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường và tích cực chỉ đạo thực hiện; qua triển khai đã đạt được một số kết quả quan trọng.
Trong đó, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại và chất thải y tế đều đạt và vượt các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 09/NQ-TU của Tỉnh ủy Đồng Nai; công tác thẩm định và cấp phép các thủ tục về môi trường đều đạt và vượt so với kế hoạch năm; công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và chất thải rắn trên 4,6 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch năm 2015.
Kiểm tra, giám sát chặt chất lượng môi trường
Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 32 khu công nghiệp (KCN) được thành lập, (thêm 01 KCN Công nghệ cao Long Thành vừa được cấp chứng nhận đầu tư), trong đó có 29 KCN đã có dự án đi vào hoạt động và 29/29 KCN đang hoạt động về cơ bản đã xây dựng hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tập trung, đạt 100%, với tổng công suất là 125.500 m3/ngày.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 18/29 KCN đã lắp đặt trạm quan trắc tự động bao gồm 22 trạm tại 17 KCN do các chủ đầu tư KCN tự lắp đặt và 13 trạm tại 13 KCN do Nhà nước lắp đặt. Các KCN chưa đầu tư trạm quan trắc tự động nước thải theo quy định do lượng nước tiếp nhận chưa đủ để vận hành hệ thống xử lý nước thải. Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương triển khai văn bản số 1343/TCMT-KSON của Tổng cục Môi trường về việc quản lý, vận hành các trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục tại các KCN.
Đối với công tác kiểm tra phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai đã tiếp nhận và xử lý 09 hồ sơ đề nghị chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường. Theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai, đã chấp thuận đưa 05 cơ sở ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Số cơ sở được chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm năm 2015 là 10 cơ sở, nâng tổng số cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường và có Quyết định chứng nhận đến nay là 142/157 cơ sở, đạt 90,4%.
Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cũng đã thực hiện giám sát 13/15 doanh nghiệp theo danh sách giám sát với tần suất đúng quy định tại Quyết định 515/QĐ-STNMT ngày 20/4/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường, 02/15 doanh nghiệp chưa thực hiện giám sát do chưa hoạt động, gồm: Công ty Cổ phần Mía đường La Ngà, Nhà máy đường Biên Hòa – Trị An; tiếp tục giám sát các doanh nghiệp với tần suất giám sát theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường còn tiếp nhận tổng số hồ sơ “một cửa” thẩm định, cấp phép các thủ tục môi trường 540 lượt hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,6%.
Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường
Ông Nguyễn Ngọc Thường – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường vẫn còn một số tồn tại nhất định. Vì vậy, trong thời gian tới, ngoài việc tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ báo cáo đề án bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, xây dựng đề án bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020; tiếp tục thẩm định tờ khai và thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và chất thải rắn năm 2015.
Song song đó, tiếp tục triển khai các đoàn kiểm tra theo Quyết định đã duyệt đối với nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường các doanh nghiệp năm 2015; kiểm tra, theo dõi các “điểm nóng” về môi trường; theo dõi tình hình xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các KCN; tổng hợp, báo cáo khối lượng chất thải nguy hại, chất thải thông thường và chất thải y tế phát sinh trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ngoài ra, chỉ đạo Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường thực hiện nhiệm vụ Xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; chuẩn bị nội dung và đề xuất họp Ban Chỉ đạo khắc phục cơ bản hậu quả chất độc hóa học để tổng kết tình hình triển khai Kế hoạch 6208/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2012 - 2015; theo dõi, đôn đốc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khẩn trương hoàn thành các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường triệt để; báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai xem xét đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở đã ngưng hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn