Bình Dương: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Đăng lúc: Thứ năm - 18/02/2016 21:00 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 29/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…, Bình Dương đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Dương.
Bình Dương: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Bình Dương: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phải lồng ghép với vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng nhằm đưa ra phương án sử dụng đất phù hợp với kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời, bố trí quy hoạch sử dụng tài nguyên đất phải được thực hiện theo quan điểm hệ thống, tổng hợp và đa ngành; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương đến năm 2020, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước…
Phương án điểu chỉnh quy hoạch
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho biết, phương án điểu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh Bình Dương; quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương, quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất của các ngành và địa phương; tiềm năng đất đai; cân đối và xác định các chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020.
Trong đó, về nhu cầu sử dụng đất, theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương và các dự án đất ở có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Bình Dương, kết hợp với quan điểm và mục tiêu phát triển, tổng diện tích đất ở đến năm 2020 sẽ tăng lên 17.920ha. Cụ thể, đất ở tại đô thị 12.597ha, tăng 5.854ha; đất ở tại nông thôn 5.323 ha, tăng 2.572ha.
Song song đó, phương án sử dụng đất đến năm 2020 cũng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho từng ngành, lĩnh vực, từng vùng mà đặc biệt là cho các ngành động lực như công nghiệp, dịch vụ và các khu vực có tốc độ cao về phát triển và chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế gắn với phát triển đô thị theo từng khu chức năng như khu đô thị trung tâm, đô thị phía Nam, đô thị vệ tinh của tỉnh Bình Dương
Theo đó, đất xây dựng cơ sở hạ tầng tăng 6.407ha, chiếm 22% diện tích tăng thêm của đất phi nông nghiệp; trong đó, đất giao thông tăng 3.324ha, đất giáo dục tăng thêm khoảng 1.355ha, chú trọng đến đất xây dựng các trường đại học, cao đẳng ở các đô thị. Cùng với đó là các tuyến giao thông trục Bắc - Nam kết nối với Bình Phước và Tây Nguyên, tuyến Đông Tây kết nối với Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh và Capuchia; đất công nghiệp tăng hơn 6.345ha, sẽ hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao,… tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương. 
Hơn nữa, hiệu quả sử dụng đất được nâng cao, nhất là việc chuyển diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang phát triển các khu đô thị, dịch vụ, xây dựng các trường đại học, khu và cụm công nghiệp, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; tăng nguồn thu ngân sách từ giao đất, chuyển mục đích sử dụng, chuyển quyền sử dụng đất, thuế đất phi nông nghiệp và các khoản thuế liên quan đến thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Riêng đất nông nghiệp giảm khoảng 25.000ha sang đất phi nông nghiệp, do vậy Bình Dương sẽ xúc tiến mạnh mẽ phát triển mạnh nông nghiệp - nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đầu tư theo chiều sâu cho phát triển nông nghiệp (xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao), nâng cao chất lượng và giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích; sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới so với lộ trình chung của cả nước.
Do đất sản xuất nông nghiệp giảm khoảng 25.000ha, Bình Dương còn quan tâm giải quyết việc làm và đất sản xuất cho các hộ dân nằm trong khu vực bị thu hồi đất, giải phóng mặt bằng cho xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng. Đất giáo dục tăng 1.355ha, tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng đào tạo nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động nhằm nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên khoảng 80% vào năm 2020, hàng năm giải quyết khoảng 40.000 lao động.
Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương cho hay, trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, quy hoạch các ngành, nhu cầu sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố, nguồn lực đầu tư…, kế hoạch sử dụng đất hàng năm kỳ cuối (2016 - 2020) theo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cụ thể như sau:
Về chỉ tiêu quy hoạch đất lúa, theo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-CP, phương án quy hoạch đất chuyên trồng lúa nước là 3.000ha. Tuy nhiên, việc vận động người dân duy trì diện tích đất trồng lúa hiện nay đã gặp rất nhiều khó khăn nên phương án cải tạo 1.465ha đất lúa một vụ sang đất chuyên trồng lúa nước để đảm bảo số liệu 3.000ha đất lúa theo chỉ tiêu phân khai của Chính phủ là không khả thi… Từ các lý do này, điều chỉnh diện tích đất trồng lúa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉ khoanh định lại những vùng sản xuất lúa thực sự có hiệu quả và có hệ thống thủy lợi đảm bảo cho việc trồng lúa với tổng diện tích khoảng 2.500ha, trong đó diện tích đất chuyên trồng lúa nước khoảng 939ha.
Đối với chỉ tiêu đất khu công nghiệp (KCN), theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-CP thì chỉ tiêu đất KCN đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 36 KCN với diện tích 13.919 ha; tuy nhiên, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các KCN, thống kê diện tích thực tế của các KCN trong danh mục Nghị quyết số 78/NQ-CP là 13.521ha, gồm 28 KCN hiện hữu, loại khỏi danh mục quy hoạch KCN 04 KCN (Vĩnh Hiệp, Thường Tân, Long Hoà, Minh Thạnh), bổ sung thêm 02 KCN (Riverside ISC, Tân Lập II), dự kiến quy hoạch 34 KCN với tổng diện tích đến năm 2020 là 15.556ha.
Kết quả thực hiện quy hoạch đất KCN, diện tích đất KCN thực hiện theo quy hoạch đến năm 2015 là 9.408ha, tăng 650 ha so với năm 2010. Tuy nhiên, theo thống kê (tính đến tháng 7/2015), trong tổng số 9.408ha, tỷ lệ lấp đầy là 65%. Qua tổng hợp nhu cầu phát triển công nghiệp của các doanh nghiệp có đơn đăng ký nhu cầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thì nhu cầu phát triển công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương là 15.556ha, tăng thêm 2.034ha so với chỉ tiêu đất KCN được duyệt theo Nghị quyết số 78/NQ-CP. Quy hoạch đất KCN đến năm 2020, cơ bản vẫn kế thừa danh mục đất KCN được phê duyệt tại Nghị quyết số 78/NQ-CP, chỉ loại khỏi danh mục 4 KCN, mở rộng 7 KCN, xây mới 2 KCN.
Về chỉ tiêu đất ở tại đô thị, theo Nghị quyết số 78/NQ-CP, đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020 được phê duyệt là 6.605ha. Tuy nhiên, Báo cáo số 51/BC-UBND của UBND tỉnh Bình Dương đã đề nghị điều chỉnh quy hoạch diện tích đất ở tại đô thị đến năm 2020 toàn tỉnh Bình Dương là 10.143ha, tăng 3.490ha. Theo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, mục tiêu đến năm 2020 phải đảm bảo diện tích nhà ở bình quân thuộc khu vực đô thị là 25 m2/người, với dự báo dân số đến năm 2020 khu vực đô thị là 2,5 triệu người, thì nhu cầu đất ở tại đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 được xác định là 12.597ha là hoàn toàn phù hợp.
Giải pháp tổ chức thực hiện
Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương có trách nhiệm tổ chức triển khai, giám sát, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm; công khai quy hoạch và chỉ đạo cấp huyện xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Cấp huyện căn cứ vào quy hoạch toàn tỉnh để triển khai quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp huyện. Các ngành cấp tỉnh bám sát vào phân bổ chỉ tiêu quy hoạch đất cho ngành mình để tổ chức thực hiện, khi có phát sinh nhu cầu mới cần xin chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương để phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xin điều chỉnh bổ sung theo luật định.
Theo Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương, trong quá trình xây dựng “Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Dương” đã tuân thủ các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường; bám sát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch chung đô thị Bình Dương, các quy hoạch ngành tỉnh Bình Dương đến năm 2020; kế thừa các quy hoạch có liên quan trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Số liệu hiện trạng đã kế thừa kết quả kiểm kế đất đai 2015 (tính đến 31/12/2014) và số liệu về kế hoạch sử dụng đất 2015 của cấp huyện để ước tính số liệu hiện trạng sử dụng đất năm 2015. Đất bằng chưa sử dụng năm 2015 là 4.981ha do thống kê cả diện tích đất các dự án dân cư đã được quy hoạch giao đất nhưng chưa triển khai xây dựng nhà ở; trong giai đoạn 2016-2020, dự kiến các dự án này sẽ triển khai thực hiện và xây dựng nhà ở, do vậy đến năm 2020 không còn diện tích đất bằng chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Diện tích đất nông nghiệp giảm từ 206.028ha (năm 2015) xuống còn 181.209ha (năm 2020), giảm gần 25.000ha trong giai đoạn 2016 - 2020; đất phi nông nghiệp tăng từ 58.455ha (năm 2015) lên 88.255ha, tăng 29.800ha trong giai đoạn 2016 - 2020. Trong đất nông nghiệp, đất lúa giảm từ 3.151ha (năm 2015) xuống còn 2.500ha (năm 2020), giảm 651ha trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó đất chuyên trồng lúa nước ổn định địa bàn và diện tích 939ha như hiện trạng 2015; đất rừng sản xuất giảm 356ha do chuyển sang đất nông nghiệp theo quy hoạch 3 loại rừng. Trong đất phi nông nghiệp, đất khu công nghiệp tăng 6.345ha; đất xây dựng cơ sở hạ tầng tăng 6.407ha.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường Bình Dương cho biết, do chưa có chỉ tiêu phân khai quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Dương, nên chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Bình Dương chưa có cơ sở để cân đối cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Sau khi báo cáo thông qua UBND tỉnh Bình Dương, chờ Chính phủ phân khai chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia đến năm 2020 cho địa bàn tỉnh Bình Dương (dự kiến vào cuối năm 2015), trên cơ sở đó chỉnh sửa phù hợp và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, sau đó trình HĐND tỉnh Bình Dương thông qua trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn