An Giang:Điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ tư - 02/03/2016 14:33 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Chỉ thị số 1036/CT-UBND về điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất.Chỉ thị này đã giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối của tỉnh; UBND cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất, đăng ký danh mục dự án cần thu hồi đất và có sử dụng đất trồng lúa năm 2016, lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký danh mục dự án đầu tư công, dự án trọng điểm,....
An Giang:Điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất

An Giang:Điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất

Viều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất phải bảo đảm 6 yêu cầu:Triển khai đồng thời việc điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện trong năm 2015; Đáp ứng các yêu cầu của Luật Đất đai năm 2013, bảo đảm quỹ đất cho phát triển kinh tế xã hội, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả nhằm khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu;Bảo đảm tính kế thừa các chỉ tiêu, định hướng của quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt, dự báo cập nhật đủ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; Đảm bảo quỹ đất để đầu tư công trình theo kế hoạch đầu tư công trung hạn, hàng năm và quy hoạch phát triển các ngành; Cập nhật nội dung, chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh, trình Chính phủ xét duyệt ngay khi quy hoạch cấp quốc gia được Quốc hội thông qua, cập nhật các công trình, dự án phát sinh làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã phê duyệt; Xử lý các xung đột, chồng lấn giữa quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch chuyên ngành khác.
Ngoài ra, UBND tỉnh An Giang cũng phê duyệt bổ sung việc sử dụng đất của 47 dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện, thị xã, thành phố cụ thể:Dự án cần thu hồi đất và có sử dụng đất trồng lúa gồm 17 dự án, với tổng diện tích thu hồi 265.544 m2 và sử dụng đất trồng lúa là 209.821 m2; Dự án cần thu hồi đất gồm 22 dự án, với tổng diện tích thu hồi 239.702 m2; Dự án có sử dụng đất trồng lúa gồm 08 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất trồng lúa 154.998 m2.
Sở TN&MT tỉnh An Giang sẽ phối hợp vớiUBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm công bố công khai danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2015; Triển khai thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định; Báo cáo kết quả thực hiện các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2015 về Sở TN&MT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
Sở TN&MT hỗ trợ, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đã được duyệt;  Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2015 và báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện. 

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Land Portal

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất Luật Đất Đai ?

Đã đầy đủ nội dung

Cần có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai hơn nữa

Tốt. Có nhiều nội dung quy định chi tiết

Cần có bộ phận hỗ trợ trực tuyến

Cần có sổ tay hướng dẫn