Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục địch sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Đăng lúc: Thứ ba - 30/03/2021 04:58 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục địch sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục địch sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng

Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 2845/QĐ-BTNMT thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án. Theo đó, Bộ trưởng giao Tổng cục Quản lý đất đai chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định.
Về nội dung cơ bản của dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định sẽ phải xác định rõ phạm vi áp dụng đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất; cơ sở pháp lý để đề xuất các nội dung cụ thể như phạm vi thẩm định, trách nhiệm và trình tự, tính hợp lệ của hồ sơ, nội dung thẩm định, quy trình thẩm định và các nguyên tắc thẩm định…Quy chế được ban hành sẽ quy định rõ trách nhiệm về chuyên môn, thẩm định theo nguyên tắc chung thống nhất sẽ góp phần giảm thiểu thời gian thẩm định hồ sơ cho địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

 
Tổng cục Quản lý đất đai báo cáo Thứ trưởng Lê Minh Ngân về Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận
chuyển mục địch sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
Tại buổi họp sáng ngày 30/3/2021, qua báo cáo của Tổng cục Quản lý đất đai về dự thảo Quy chế và ý kiến góp ý của các đơn vị tham dự, thứ trưởng Lê Minh Ngân chỉ đạo đây là nhiệm vụ có liên quan và tác động đến nhiều địa phương, cần sự phối hợp của Bộ, ngành khác có liên quan nên cần phải quy định trách nhiệm pháp lý cụ thể, quy chế hoạt động rõ ràng. Tổng cục Quản lý đất đai khẩn trương tiếp thu, bổ sung các ý kiến góp ý của các đơn vị tại cuộc họp để hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định. Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành Tài nguyên và Môi trường cần quy định chặt chẽ hơn nữa, quy định rõ hơn nữa về trách nhiệm pháp lý của cơ quản lý, phân cấp cụ thể, rõ ràng qua đó giúp Chính phủ tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên không chỉ là về đất đai mà bao gồm cả các nguồn tài nguyên khác như khoáng sản, biển, nguồn nước, bảo vệ môi trường…
Tác giả bài viết: Phòng Tổng hợp-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn