Vĩnh Long tăng cường quản lý, chống lãng phí trong sử dụng đất đai

Đăng lúc: Thứ hai - 10/03/2014 15:20 - Người đăng bài viết: admin

Vĩnh Long

Vĩnh Long

Tỉnh Vĩnh Long đang thực hiện nhiều giải pháp tích cực nhằm tăng cường quản lý đất đai, chống lãng phí trong sử dụng nguồn tài nguyên đất và góp phần tích cực vào việc cải thiện chỉ số thành phần tiếp cận đất đai trong nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư vào tỉnh.
Tỉnh đang khẩn trương hoàn thành và công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh đã được Chính phủ phê duyệt; quy hoạch chi tiết các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các khu đất quy hoạch phi nông nghiệp để chủ động thu hút đầu tư. Vĩnh Long được Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá là tỉnh thực hiện tốt nhất trong 9 tỉnh đang triển khai dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP). Trong năm 2013, Vĩnh Long đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án VLAP trong đo đạc - quản lý đất đai, hoàn tất việc đo đạc lập bản đồ địa chính chính quy tại các huyện Bình Tân, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm và thị xã Bình Minh, với tổng diện tích trên 110.500 ha, chiến 70% diện tích toàn tỉnh. Tỉnh đã cấp 674.206 Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức, với tổng diện tích trên 123.368 ha, chiếm 97,7% tổng diện tích cần cấp. Trong đó, gần 667.000 giấy chứng nhận được cấp cho các hộ gia đình, cá nhân và trên 7.500 giấy được cấp cho các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường, đặc biệt là về quản lý đất đai, Vĩnh Long tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo đề án "một cửa liên thông" kết hợp với việc công khai minh bạch các thông tin trên trang Web của tỉnh về đất các dự án đã được giao, cho thuê, chuyển mục đích; tăng cường kiểm tra, rà soát, đối thoại với các nhà đầu tư để kịp thời đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn về thủ tục phát sinh cho doanh nghiệp. Ngành tài nguyên và môi trường Vĩnh Long thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt công tác bồi thường đúng chính sách và đảm bảo quyền lợi cho người dân, tổ chức có đất thu hồi. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đang khẩn trương hoàn thành trang Web để công khai minh bạch về các thông tin cơ sở dữ liệu số về đất đai, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin đất đai. Ngành tiếp tục cải cách trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian hoàn thành các thủ tục cho các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn