Ưu tiên giao, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất ở địa phương

Đăng lúc: Thứ năm - 13/12/2018 22:39 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Khoản 2 Điều 133 Luật đất đai quy định quỹ đất dôi dư sau khi rà soát đất nông nghiệp của tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì ưu tiên giao, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất ở địa phương.
 
Ngoài ra, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất qua các thời kỳ đều nhấn mạnh đối tượng được giao đất là ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, người đang nhận giao khoán trực tiếp sản xuất được giao đất hoặc thuê đất; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được tiếp tục sử dụng theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.
Khi bố trí giao đất cho các đối tượng ưu tiên phải phù hợp với phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, gắn với quy hoạch, kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Phần diện tích đất phải thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương phải bàn giao toàn bộ hồ sơ về quỹ đất bị thu hồi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.
Khi tổ chức để giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp phải theo các tiêu chí cụ thể sau: Quỹ đất lâm nghiệp của từng địa phương; hiện trạng quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
 
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn