Thực hiện tốt các nhiệm vụ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ năm - 05/12/2019 19:24 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Đến nay, Chính phủ đã có Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cho 63/63 tỉnh, thành phố.
 
Trong năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Văn phòng Chính phủ để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cho 05 tỉnh, thành phố còn lại, gồm: Đà Nẵng, Cà Mau, Bến Tre, Hải Dương và Quảng Nam theo đúng quy định của Luật Quy hoạch và báo cáo Chính phủ để xem xét, phê duyệt. Đến nay, Chính phủ đã có Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cho 63/63 tỉnh, thành phố. Thực hiện rà soát, hoàn thiện việc giao nộp lưu trữ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của các tỉnh, thành phố theo đúng quy định.

Ngoài ra, Bộ cũng đã tổ chức chỉ đạo thực hiện lập nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch; đồng thời đã có báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị để tổ chức thực hiện nhiệm vụ này nhằm bảo đảm tiếp độ hoàn thành và trình Quốc hội thông qua vào cuối năm 2020. Tổng hợp xây dựng hoàn thiện báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Nghị quyết số 134/2016/QH13 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ gửi Đoàn giám sát của Quốc hội về việc “thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”. Phối hợp với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện Nghị quyết giám sát của Quốc hội về việc “thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018” (Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội).

Nguồn tin: CTTĐT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn