Sơn La tập trung hoàn thành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Đăng lúc: Thứ năm - 08/07/2021 23:53 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Sơn La tập trung hoàn thành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

Sơn La tập trung hoàn thành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Công văn số 1921/UBND-KT ngày 5/7/2021, về việc tập trung hoàn thành việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.
Theo đó, về lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ cung cấp các thông tin, số liệu cho Sở TN&MT theo quy định tại khoản 6, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Hoàn thành trước ngày 15/8/2021.
UBND tỉnh giao Sở TN&MT lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Tham mưu, đề xuất văn bản của UBND tỉnh để xin ý kiến Bộ TN&MT trước khi tích hợp vào Quy hoạch, hoàn thành trước ngày 30/10/2021.
Về lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh, giao Sở TN&MT chủ trì, tổ chức thực hiện; hoàn thành trước ngày 30/11/2021 để trình Bộ TN&MT thẩm định.

Ảnh minh họa
Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp trong việc đề xuất chỉ tiêu sử dụng đất, nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư giai đoạn  2021-2025 gửi Sở TN&MT tổng hợp trước ngày 5/11/2021.
Về lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương tập trung thực hiện, hoàn thành trước ngày 15/8/2021 gửi Sở TN&MT thẩm định. Giao Sở TN&MT tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố thực hiện đảm bảo tiến độ hoàn thành và phê duyệt trước 30/12/2021.
Giao Sở TN&MT, Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Đơn vị nào chậm tiến độ triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh thì tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh để yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu theo Quyết định số 319-QĐ/TU ngày 1/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Quy định trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

 
Nguyễn Nga

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn