Sơn La: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bền vững, hiệu quả

Đăng lúc: Thứ sáu - 02/07/2021 05:55 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hiện nay, tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch và đang tập trung đôn đốc các huyện, thành phố khẩn trương lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. Đảm bảo hoàn thành việc lập quy hoạch trong quý IV/2021.
Sơn La tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án trên địa bàn.
Những năm qua, thực hiện Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh Sơn La đã tổ chức thực hiện nghiêm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đồng loạt ở các cấp, tạo hành lang cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về đất đai.
Kết quả cụ thể, tại cấp tỉnh, đã tổ chức thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sơn La. Đã được Chính phủ xét duyệt tại Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 17/5/2018. Tại cấp huyện, đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2017 cấp huyện cho 12/12 huyện, thành phố.
Về kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, 12/12 huyện, thành phố đã hoàn thành và được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm; công bố công khai theo quy định.
Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được thực hiện lồng ghép với các nội dung kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sử dụng đất của các đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
Có thể nói, quá trình triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành thực hiện, đã thành lập Hội đồng thẩm định, với thành phần liên quan là các sở, ban, ngành… Đã có sự tham gia ý kiến, thống nhất giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với các quy hoạch chuyên ngành thuộc các sở, ngành khác quản lý; đảm bảo tổ chức xin ý kiến nhân dân vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… Đồng thời, đã triển khai rà soát điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới phù hợp với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
Trong năm 2021, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Lập phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện để tích hợp vào quy hoạch tỉnh; lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 tỉnh; lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 2050 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện.
Kết quả tới hết tháng 6/2021, Sở TN&MT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành báo cáo Bộ TN&MT về gửi hồ sơ góp ý phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Đã trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh; ban hành Báo cáo gửi Bộ TN&MT đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Sơn La.
Cùng với đó, từ tháng 7/2020 tới nay, Sở TN&MT đã ban hành 9 văn bản đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2021-2030 cấp huyện. Hiện còn 5 huyện, thành phố đang xây dựng đề cương dự toán; các huyện còn lại đã hoàn thành phê duyệt đề cương dự toán, đang lựa chọn nhà thầu tư vấn.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đang triển khai nhiều dự án khu đô thị lớn.
Theo đánh giá của Sở TN&MT Sơn La, quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời gian qua còn một số vướng mắc. Việc thực hiện các quy hoạch vẫn còn một số điểm chưa thống nhất giữa các quy hoạch, kế hoạch các ngành, lĩnh vực với nhau và quy hoạch các cấp với nhau. Nguyên nhân do thời điểm lập quy hoạch khác nhau, quy hoạch của các ngành, lĩnh vực khác có thể lập trước thời điểm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhiều năm hoặc ngược lại, dẫn đến nhiều thông tin cập nhật không còn phù hợp hoặc có nội dung chưa được cập nhật vì thiếu cơ sở thông tin.
Bên cạnh đó, do nhiều tác động của thị trường, nhiều cơ chế chính sách thay đổi nên quá trình thực hiện các chương trình, dự án lớn cũng thay đổi làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất xây dựng trước đó 10 năm hoặc 5 năm không còn phù hợp, dẫn đến kế hoạch sử dụng đất hàng năm có thay đổi, biến động theo. 
Cộng thêm, Sơn La là địa bàn khó khăn về vị trí địa lý, quỹ đất để thực hiện các dự án, khi lập quy hoạch không có cơ sở để dự báo nhu cầu sử dụng đất trong tương lai, khi có dự án phát sinh lớn có nhu cầu sử dụng đất để đầu tư phát triển sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất được duyệt. Luật Đất đai năm 2013 không quy định việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ về sử dụng đất dẫn đến khó khăn trong việc lập Kế hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án.
 Các chỉ tiêu sử dụng đất tới hết năm 2020 đạt trên 80%
Tới hết năm 2020, tổng diện tích tự nhiên tỉnh Sơn La là 1.410.983ha, giảm 1.366ha so với năm 2014.
Thực hiện các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt, tới hết ngày 31/12/2020, với nhóm đất nông nghiệp, tỉnh Sơn La đã thực hiện đạt 88,15%; nhóm đất phi nông nghiệp thực hiện đạt 83,31%. Riêng về nhóm đất chưa sử dụng còn 180,91% diện tích được duyệt.
Bên cạnh đó, từ khi Luật Đất đai có hiệu lực, toàn tỉnh đã giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng cho hơn 6.400 trường hợp, diện tích hơn 28.300ha; thu hồi hơn 47.000ha đất…
Việc quản lý, giám sát quỹ đất đô thị, 100% đô thị được rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung giai đoạn đến 2020, định hướng 2025; đã lập quy hoạch chung xây dựng 3 đô thị mới tại 3 huyện; lập quy hoạch xây dựng 100% xã nông thôn mới (188 xã); tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt 52%, quy hoạch chi tiết đạt 32%...

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn