Nghệ An: Thu hồi gần 12 nghìn ha đất của 11 công ty nông, lâm nghiệp

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/12/2020 06:37 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, đến nay, Sở này đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các quyết định thu hồi đất để giao đất cho UBND các huyện, thị xã quản lý, sử dụng của 11 công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích đất 11.514,78 ha.
Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 11 công ty nông lâm nghiệp (gồm 7 công ty nông nghiệp và 5 công ty lâm nghiệp) thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Phương án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Tính đến tháng 7/2020, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các quyết định thu hồi đất để giao đất cho UBND các huyện, thị xã quản lý, sử dụng của 11 công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích đất 11.514,78 ha. Toàn bộ diện tích đất UBND tỉnh thu hồi nêu trên đã được Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các cấp huyện, xã và các công ty nông, lâm nghiệp tổ chức bàn giao đất trên thực địa cho địa phương để quản lý, sử dụng theo quy định.
Tỉnh Nghệ An thu hồi gần 12 nghìn héc ta đất của các công ty nông, lâm trường
Đồng thời, Sở TN&MT Nghệ An đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã có liên quan khẩn trương thực hiện lập và phê duyệt phương án giao đất cho người dân.
Đến thời điểm hiện nay, các địa phương đã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể, UBND thị xã Thái Hòa có Quyết định về việc phê duyệt phương án sử dụng đất đối với quỹ đất đã thu hồi của Công ty TNHH MTV Cà phê Cao su Nghệ An; UBND huyện Quỳ Châu đã ban hành 3 quyết định giao đất cho 3 xã Châu Nga, Châu Hội và Châu Bình với tổng diện tích 1.316,43 ha. UBND huyện Tân Kỳ lập phương án sử dụng đất đối với phần diện tích UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Nông nghiệp An Ngãi. Các đơn vị khác đang triển khai việc lập phương án sử dụng đất.
Tuy nhiên, kết quả giao đất cho nhân dân sử dụng từ quỹ đất thu hồi của UBND cấp huyện đến nay chưa cao, còn nhiều khó khăn vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm.
Để sớm đưa quỹ đất này vào sử dụng có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân miền núi có đất sản xuất, ổn định cuộc sống, UBND các huyện, thị xã đang quản lý quỹ đất được thu hồi từ các công ty nông, lâm nghiệp cần phải đẩy mạnh công tác chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã có liên quan khẩn trương tổ chức việc lập, trình, thẩm định phương án sử dụng đất để làm cơ sở giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo hướng dẫn của Sở TN&TM.
Thu hồi đất của các công ty nông, lâm trường giao lại cho người dân sẽ tạo nguồn sinh kế để người dân miền núi thoát nghèo
Tập trung mọi nguồn lực, nhân lực, thời gian để hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân sử dụng từ quỹ đất nói trên; nghiêm túc triển khai thực hiện Quyết định số 3776/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án giao rừng, gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Quyết định số 1637/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Đề án giao rừng, gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An đợt 1 năm 2020.
Ngoài ra, các địa phương cần báo cáo các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện về Sở TN&MT Nghệ An để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Ông Võ Duy Việt – Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Nghệ An, cho biết, trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và xử lý các vướng mắc cho UBND cấp huyện để sớm hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận cho nhân dân sử dụng theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng tiến độ.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn