Lạng Sơn: Chưa xem xét chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Than Na Dương

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/12/2020 06:28 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Theo Sở TN&MT Lạng Sơn, việc Công ty Than Na Dương đề nghị UBND tỉnh này trình Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa các dự án do Công ty thực hiện tại thời điểm này là chưa phù hợp với quy định pháp luật về đất đai.
Theo Sở TN&MT Lạng SơnCông ty Than Na Dương hiện đang thực hiện các dự án gồm: Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường sản xuất và bãi đổ thải giai đoạn I quy mô sử dụng đất 256,62 ha, trong đó đất trồng lúa là 49,69 ha; Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng bãi đổ thải giai đoạn II quy mô sử dụng đất 167,89 ha, trong đó đất trồng lúa là 38,93 ha; Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng khai trường sản xuất giai đoạn III quy mô sử dụng đất 28,0 ha, trong đó đất trồng lúa là 9,54 ha.
Ngày 21/10/2020, Công ty đã có Công văn số 2300/TND-VVMI gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xem xét chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Sau đó, Sở TN&MT đã chủ trì cuộc họp với Sở NN&PTNT, UBND huyện Lộc Bình và phía Công ty để xem xét nội dung đề nghị của Công ty.
Qua kiểm tra, rà soát, đối chiếu với các quy định của pháp luật về đất đai, cuộc họp thống nhất chưa xem xét đề nghị của Công ty Than Na Dương liên quan đến việc trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chấp thuận việc xin chuyển mục đích đất trồng lúa theo nội dung tại Công văn số 2300 với lý do các dự án đề nghị xin chuyển mục đích của Công ty chưa có trong Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Lạng Sơn.
Phía Công ty đã nhất trí với nội dung nêu trên, đồng thời Sở TN&MT có văn bản hướng dẫn đơn vị lập hồ sơ các dự án này đưa vào Quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 để làm cơ sở pháp lý trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật đất đai năm 2013; chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Luật Lâm nghiệp.
Tỉnh Lạng Sơn chưa xem xét đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của Công ty Than Na Dương.
Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh đồng ý chưa xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ xin chấp thuận chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của Công ty Than Na Dương. Yêu cầu Công ty có trách nhiệm đăng ký nhu cầu sử dụng đất với UBND huyện Lộc Bình để được cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 2021-2025 để tổ chức thực hiện.
Ông Lương Trọng Quỳnh giao UBND huyện Lộc Bình rà soát, đưa các dự án trên của Công ty vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030 làm căn cứ thực hiện các bước tiếp theo; Sở TN&MT cập nhật các dự án của Công ty vào Quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 làm cơ sở để trình Chính phủ phê duyệt. Đồng thời tiếp tục hướng dẫn Công ty các thủ tục tiếp theo liên quan đến lĩnh vực đất đai theo quy định.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn