Hòa Bình: 100% diện tích đất lâm nghiệp có chủ

Đăng lúc: Thứ ba - 11/03/2014 11:36 - Người đăng bài viết: admin

Hòa Bình

Hòa Bình

Trong thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các thành phần kinh tế, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích gần 229.000 ha và 63.980 giấy chứng nhận.
Thực hiện Nghị định 02/CP ngày 15/1/1994 của Chính phủ ban hành quy định về giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp về cơ bản, tỉnh đã hoàn thành việc giao đất, khoán rừng cho các hộ gia đình, HTX và các tổ chức trong giai đoạn 1995 - 1999. Tổng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh là: 322.334,73 ha, đã giao cho các hộ gia đình 235.989,34 ha chiếm 73,21%; giao cho UBND các xã 21.968,62 ha chiếm 6,81%; đất thuộc các nông, lâm trường, đất dự án ... 64.376,77 ha chiếm 19,97%. Việc giao đất, giao rừng đã gắn liền với lợi ích, quyền lợi của người dân sống trên địa bàn. Đối với rừng đặc dụng được giao cho các Ban quản lý vườn Quốc gia, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên; rừng phòng hộ, rừng sản xuất được giao cho các hộ gia đình, cá nhân , tổ chức và doanh nghiệp.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

 

Xem nhiều nhất