Hà Nội phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Đăng lúc: Chủ nhật - 23/12/2018 06:43 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5234/QĐ-UBND về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố.
Theo Quyết định, UBND TP Hà Nội phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ cuối (2016 - 2020) TP Hà Nội cho từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn thành phố (có phụ lục cho từng đơn vị kèm theo).
Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã như: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội có trách nhiệm lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng sử dụng đất cho mục đích an ninh, quốc phòng trên địa bàn TP Hà Nội, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

hà nội phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
Hà Nội phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Ảnh minh họa
UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm lập điều chinh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, báo cáo Hội đồng thẩm định TP thẩm định, trình UBND TP phê duyệt theo quy định.
UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định.
Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã ký ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 2/7/2018 về việc triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của thành phố. Theo kế hoạch, hình thức công khai là tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt; công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và môi trường; gửi tài liệu quy hoạch đến các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; treo công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại trụ sở Sở Tài nguyên và môi trường.
Tổ chức phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố đến năm 2020 cho UBND các quận, huyện, thị xã làm căn cứ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp huyện theo quy định. Trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp thành phố phân bổ, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm hoàn thiện việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của địa phương, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định theo quy định.
 
Tác giả bài viết: Khải Minh
Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn