Hà Nội: Còn nhiều khó khăn trong công tác giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ ba - 01/06/2021 17:18 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hà Nội: Còn nhiều khó khăn trong công tác giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất

Hà Nội: Còn nhiều khó khăn trong công tác giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất

Chiều 28/5, đoàn công tác số 01 và số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy đã khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh.
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc
Cuộc khảo sát được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND Thành phố đến điểm cầu 2 huyện.
Báo cáo do lãnh đạo 2 huyện Mê Linh và Gia Lâm trình bày tại buổi khảo sát cho thấy, 2 huyện đều triển khai khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013; chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức quán triệt, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chú trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai.
Theo báo cáo của huyện Mê Linh, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong thực thi công vụ. Qua đó, công tác quản lý đất đai có nhiều chuyển biến tích cực gắn với trách nhiệm của chính quyền cơ sở, nhất là việc phát hiện và xử lý vi phạm ngay khi có vụ việc phát sinh.
Công tác đấu giá quyền sử dụng đất được quan tâm thực hiện, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân.
UBND huyện đã tổ chức đấu giá được 2.176 thửa đất với tổng diện tích 225.251m2 và tổ chức giao đất cho 2.176 cá nhân trúng đấu giá, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2.315 tỷ đồng.
Qua kiểm tra, rà soát, trên địa bàn huyện có 60 dự án chậm triển khai; trong đó có 47 dự án đô thị và 13 dự án khác được giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất chậm triển khai, với tổng diện tích 2.140ha...
Tại huyện Gia Lâm, công tác quy hoạch đất đai được thực hiện bài bản, khoa học và có tính kế hoạch cao, việc lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm phù hợp với điều kiện phát triển của huyện theo từng giai đoạn và có tầm nhìn dài hạn, góp phần khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai. Công tác giao đất, cho thuê đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn huyện đã góp phần tăng thu cho ngân sách để tạo nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kỹ thuật và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Công tác thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai được tiến hành thường xuyên, liên tục…
Bên cạnh những kết quả nêu trên, lãnh đạo huyện Gia Lâm và huyện Mê Linh cũng nêu lên những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế có một phần rất lớn do hệ thống chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai còn một số bất cập, gây khó khăn trong các quy trình thủ tục đầu tư của doanh nghiệp, cũng như công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…
Trên cơ sở đó, lãnh đạo 2 huyện Mê Linh và huyện Gia Lâm đã nêu nhiều kiến nghị, đề xuất với Thành phố và Trung ương, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.
Sau khi nghe lãnh đạo Thành phố, các sở, ngành và thành viên đoàn khảo sát trao đổi, thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đánh: 2 huyện Gia Lâm và Mê Linh đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng trong Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI cũng như trong tổ chức thực hiện Luật đất đai 2013, qua đó góp phần khai thác và phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và Thành phố.
Tiếp thu, ghi nhận những kiến nghị, đề xuất được nêu ra tại buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cơ quan liên quan tổng hợp, tham mưu Ban Cán sự đảng UBND Thành phố hoàn thiện báo cáo trình Ban Thường vụ Thành ủy, phục vụ công tác tổng kết Nghị quyết 19-NQ/TW cấp Thành phố và báo cáo Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới.
Minh Trí


Nguồn tin: Báo Công luận

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn