Đồng Nai: Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến 2020

Đăng lúc: Thứ ba - 26/08/2014 01:02 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

Đồng Nai: Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến 2020

Đồng Nai: Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở đến 2020

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh.
Theo đó, mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2020, nhà ở đô thị 24,6 m2/người, nhà ở nông thôn 25,2 m2/người; giai đoạn 2014 – 2020, bình quân hàng năm hoàn thành đưa vào sử dụng 150.000 m2 nhà ở thương mại; giai đoạn 2014 – 2015, hoàn thành đưa vào sử dụng 1.500 căn nhà ở xã hội, giai đoạn 2016 – 2020 là  20.000 căn; giai đoạn 2014 – 2020, giải quyết 100% nhu cầu nhà ở tái định cư cho 7.882 hộ giải tỏa trắng; giai đoạn 2014 – 2015, hoàn thành hỗ trợ xây mới 183 căn, sữa chữa 853 căn nhà ở cho người có công; giai đoạn 2014 – 2020, hỗ trợ nhà ở cho 1.994 hộ nghèo tại nông thôn.
Chất lượng nhà ở đến năm 2020, tăng tỷ lệ nhà kiên cố trên 11%, nhà bán kiên cố đạt 84%, giảm nhà thiếu kiên cố xuống dưới 3%, và nhà đơn sơ xuống dưới 2%. Kế hoạch thực hiện đến năm 2020 gồm kế hoạch nhà ở đến năm 2020, quỹ đất dành cho phát triển nhà ở từ nay đến năm 2020, vốn ngân sách phát triển nhà ở đến năm 2020, và nhu cầu vốn đầu tư phát triển nhà ở
Bên cạnh đó, điều chỉnh nhiệm vụ và giải pháp tại mục I phần III; điều chỉnh chính sách, giải pháp về huy động vốn và tài chính tại khoản I, mục II, phần III; điều chỉnh nội dung về các giải pháp cho một số nhóm đối tượng cụ thể tại mục III, phần III; bãi bỏ mục IV, mục V, phần III của Chương trình. Đồng thời, bổ sung một số giải pháp khác như hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, giải pháp về đất đai, giải pháp quy hoạch và kiến trúc, giải pháp về khoa học công nghệ, giải pháp phát triển thị trường nhà ở và quản lý nhà ở sau đầu tư, và công tác tuyên truyền, vận động.
Để triển khai thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao trách nhiệm cụ thể cho tất các Sở ngành, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa, và các chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 2956/QĐ-UBND của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất