Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc về thời hạn sử dụng đất cho nhà đầu tư

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/12/2020 19:36 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Công văn mới ban hành về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giúp tháo gỡ vướng mắc cho hàng ngàn doanh nghiệp có liên quan đến các khu đất, dự án đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ tại Đà Nẵng
Ngày 12/11, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã triển khai thực hiện, áp dụng vào thực tế nội dung Công văn số 6894/UBND-ĐTĐT ngày 17/10/2020 của về việc triển khai Công văn số 861/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25/2/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn xử lý vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố Đà Nẵng diễn ra trước đây.
Cụ thể, tại Công văn số 6894/UBND-ĐTĐT, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 735/BC-STNMT ngày 16-9-2020 và giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố cùng các đơn vị trực thuộc có liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm khách quan, công khai và minh bạch.
Nhiều khu đất được tháo gỡ để tạo thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án 
Theo đó, về việc thực hiện điều chỉnh thời hạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai, đối với nhà đầu tư sơ cấp, tiếp tục thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc thu hồi, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai để xác định lại thời hạn sử dụng đất theo Điều 67 của Luật Đất đai năm 2003 và Điều 126 của Luật Đất đai năm 2013 (không quá 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất hoặc ngày cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
Tiếp đó, phát hành thông báo rộng rãi đến nhà đầu tư để thực hiện đăng ký điều chỉnh thời hạn sử dụng đất hoặc thu hồi, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp người sử dụng đất không đồng ý điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thì làm thủ tục thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sai và thực hiện cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.
Đối với nhà đầu tư thứ cấp đã điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thành 50 năm và sau đó tiếp tục chuyển quyền cho nhà đầu tư kế tiếp, giữ nguyên thời hạn đã điều chỉnh do người nhận chuyển quyền là nhà đầu tư thứ cấp đã biết và chấp nhận sử dụng đất có thời hạn. Trường hợp nhà đầu tư thứ cấp đã thực hiện điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nhưng chưa chuyển quyền sử dụng đất tiếp cho nhà đầu tư thứ cấp khác thì đăng ký biến động hủy bỏ nội dung đã đăng ký điều chỉnh thời hạn đối với trường hợp chưa cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trường hợp đã điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với nhà đầu tư thứ cấp và đã cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng đất sau khi điều chỉnh thời hạn sử dụng đất thì thực hiện thông báo thu hồi, cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định lại thời hạn lâu dài như ban đầu được nhận chuyển quyền sử dụng đất. Trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng đất chưa thay đổi thời hạn sử dụng đất (chủ yếu nằm trong giai đoạn từ năm 2012-2016), được giữ nguyên thời hạn lâu dài, cho phép giải quyết thủ tục về đất đai khi người sử dụng đất có nhu cầu.
 


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn