Bình Dương: Ủy quyền thẩm định, phê duyệt ĐTM đối với các dự án nằm ngoài KCN

Đăng lúc: Thứ ba - 26/01/2016 20:15 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

UBND tỉnh Bình Dương vừa ra Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), đề án bảo vệ môi trường chi tiết và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường và hoàn thành phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với các dự án nằm ngoài khu công nghiệp (KCN) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
Theo đó, ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương thực hiện một số nhiệm vụ đối với các dự án nằm ngoài KCN thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Cụ thể, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định, phê duyệt ĐTM; đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; tiếp nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra, cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Đồng thời, kiểm tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết và kiểm tra, cấp giấy xác nhận hoàn thành phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản; tiếp nhận hồ sơ và có ý kiến đối với đề nghị thay đổi, điều chỉnh nội dung ĐTM; đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản đối với các dự án đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt trước đây.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền; tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến UBND tỉnh Bình Dương về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 31/12 hàng năm; thông báo rộng rãi nội dung được ủy quyền tại Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thể Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra, xác nhận đã thực hiện ĐTM và đề án bảo vệ môi trường chi tiết. UBND tỉnh Bình Dương giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.


Nguồn tin: Theo www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Xem nhiều nhất