Bình Dương: Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở đến 2020

Đăng lúc: Thứ ba - 30/12/2014 12:44 - Người đăng bài viết: admin

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 4290/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Một khu nhà ở thương mại ở Bình Dương

Một khu nhà ở thương mại ở Bình Dương

Theo đó, phát triển nhà ở phải thực hiện chủ trương xóa bao cấp và thực hiện chính sách xã hội hóa về nhà ở, thông qua các cơ chế tạo điều kiện của Nhà nước để người dân thực hiện tạo lập chỗ ở, tuân thủ các chủ trương chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm. giữ gìn cân bằng sinh thái, phù hợp với phong tục tập quán địa phương…
Mục tiêu đến năm 2015, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh 23,5 m2/người, trong đó khu vực đô thị 24,7 m2/người, khu vực nông thôn 18,6 m2/người; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 33%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống 0,8%; đầu tư xây dựng mới nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở tái định cư…; tiếp tục phát triển nhà ở thương mại; thực hiện việc quản lý đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới để xây nhà ở xã hội; tăng tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt 18%; quỹ đất tại khu vực đô thị và nông thôn tăng thêm khoảng 506 ha. Ngân sách địa phương đầu tư khoảng 119 tỷ đồng, ngân sách Trung ương dành để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng khoảng 5,7 tỷ đồng.
Từ năm 2016 đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh 30 m2/người, trong đó khu vực đô thị 31,4 m2/người, khu vực nông thôn 24,1 m2/người; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 50%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống 0,7%; tăng đầu tư xây dựng mới nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở tái định cư…; tiếp tục phát triển nhà ở thương mại; thực hiện việc quản lý đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới để xây nhà ở xã hội; tăng tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt 22%; quỹ đất tại khu vực đô thị và nông thôn tăng thêm khoảng 2.330 ha. Đến năm 2020, Bình Dương đạt các tiêu chí đô thi loại I, trở thành thành phố công nghiệp – đô thị – dịch vụ trực thuộc Trung ương. Ngân sách địa phương đầu tư khoảng 1.681 tỷ đồng, ngân sách Trung ương dành để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng khoảng 12 tỷ đồng.

Tầm nhìn đến năm 2030, Bình Dương tiếp tục nâng cao chất lượng nhà ở, thỏa mãn nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở; ban hành các cơ chế chính sách phát triển nhà ở xanh, sạch, hiện đại, bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh 33 m2/người, trong đó khu vực đô thị 34,3 m2/người, khu vực nông thôn 25,8 m2/người; nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh lên 80%, giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố xuống 0,5%; tiếp tục tăng đầu tư xây dựng mới nhà ở cho người có công với cách mạng, nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở tái định cư…; tiếp tục phát triển nhà ở thương mại; thực hiện việc quản lý đất 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới để xây nhà ở xã hội; tăng tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà ở tại đô thị đạt 31%; quỹ đất tại khu vực đô thị và nông thôn tăng thêm khoảng 3.322 ha. Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương khoảng 3.750 tỷ đồng chiếm 1,2% tổng vốn đầu tư xây dựng dành cho các loại nhà ở.


Nguồn tin: Theo monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn