Bến Tre: Đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ bảy - 26/11/2022 11:15 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tỉnh Bến Tre đã và đang triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, từ đó góp phần tích cực trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Theo UBND tỉnh Bến Tre, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời gian qua đã góp phần quan trọng phân bổ nguồn lực đất đai nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua quy hoạch sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất được chuyển đổi phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu và tái cấu trúc nền kinh tế. Đặc biệt đã tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nông nghiệp, nông thôn phù hợp với kinh tế thị trường.

Tuy vậy, việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vẫn còn có một số hạn chế nhất định. Trong đó, quy mô, vị trí sử dụng đất của một số công trình, dự án còn chưa chính xác do thay đổi nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực và nhu cầu của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án do công tác dự báo nhu cầu sử dụng đất của một số ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội vượt quá so với nhu cầu của nguồn lực đầu tư, chưa phù hợp với thực tiễn của địa phương, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

Hơn nữa, còn thiếu tính đồng bộ giữa quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng. Cùng với đó, quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị, khu dân cư nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới cũng chưa thống nhất và chưa tuân thủ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

 Bến Tre nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Để khắc phục hạn chế, UBND tỉnh Bến Tre giao cho Sở TN&MT phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh xác định rõ mục đích, cơ cấu sử dụng quỹ đất, chức năng quy hoạch khu đất. Song, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ từ tỉnh đến các huyện, thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế với các mục tiêu an sinh xã hội, tạo môi trường sống hài hòa, bền vững cho người dân.

Hiện tại, tỉnh Bến Tre có diện tích đất nông nghiệp là 179.926 ha, đất phi nông nghiệp là 56.703 ha. Theo chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia đã phân bổ, đến năm 2025 đất nông nghiệp là 176.934 ha, đất phi nông nghiệp là 59.694 ha; đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp là 173.446 ha, phi nông nghiệp là 64.122 ha. Như vậy, theo chỉ tiêu phân bổ của quốc gia thì từ nay đến năm 2025 diện tích đất phi nông nghiệp sẽ tăng 2.991 ha, đến năm 2030 diện tích đất phi nông nghiệp tăng 7.419 ha do chu chuyển từ đất nông nghiệp sang.Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin cũ hơn