Bà Rịa - Vũng Tàu: Triển khai theo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/12/2018 05:09 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 117/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

bd1
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trình Chính phủ phê duyệt trên cơ sở dự báo dài hạn về sử dụng đất trong giai đoạn 2016 - 2020; khả năng chuyển đất chưa sử dụng sang sử dụng vào mục đích nông, lâm nghiệp; đảm bảo đất nông nghiệp có năng suất, chất lượng cao và đất phát triển nông nghiệp.

Đồng thời, đảm bảo một diện tích đất rừng ổn định góp phần bảo vệ môi trường sinh thái không chỉ cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mà cho cả khu vực; đảm bảo quỹ đất cho mục đích xây dựng các khu công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đảm bảo quỹ đất phát triển khu dân cư cho tổng số dân với chất lượng cao…

Theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 129.432ha đất nông nghiệp, chiếm 65,34%; đất phi nông nghiệp 68.148ha, chiếm 34,40%; đất đô thị 30.785ha, chiếm 15,54%. Đối với các khu chức năng, khu sản xuất nông nghiệp 113.114ha; khu lâm nghiệp 14.554 ha; khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học có 16.622ha; khu phát triển công nghiệp 9.159 ha.

Cũng theo quy hoạch đến năm 2020, khu đô thị có 19.155ha; khu thương mại - dịch vụ 6.373ha; khu dân cư nông thôn có 19.121ha.  Từ năm 2016 - 2020, Bà Rịa - Vũng Tàu có 13.607ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 1.707ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 6ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

bd2
Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường quản lý quỹ đất theo quy hoạch để phát triển đô thị

Để tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh.

Đồng thời, Bà Rịa - Vũng Tàu cần xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách Nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng.

Bên cạnh đó, tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đặc biệt, thực hiện quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai...

 


Tác giả bài viết: Linh Nga
Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn