Tắt Thông Báo [X]

Đăng lúc: 17-12-2018 12:20:00 PM | Đã xem: 859 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm soát, quản lý sử dụng đất
Đăng lúc: 12-12-2018 04:47:53 PM | Đã xem: 692 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm soát, quản lý sử dụng đất
Đăng lúc: 12-12-2018 04:45:30 PM | Đã xem: 677 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm soát, quản lý sử dụng đất
Đăng lúc: 29-11-2018 06:13:41 PM | Đã xem: 871 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm soát, quản lý sử dụng đất
Đăng lúc: 29-11-2018 05:54:40 PM | Đã xem: 988 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm soát, quản lý sử dụng đất
Đăng lúc: 29-11-2018 05:35:51 PM | Đã xem: 776 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm soát, quản lý sử dụng đất
Đăng lúc: 26-11-2018 04:12:26 PM | Đã xem: 760 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm soát, quản lý sử dụng đất
Đăng lúc: 26-11-2018 04:07:57 PM | Đã xem: 688 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm soát, quản lý sử dụng đất
Đăng lúc: 01-09-2017 11:37:50 AM | Đã xem: 5899 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm soát, quản lý sử dụng đất
Tây Ninh: Thu hồi hơn 251 ha đất cho các DA phát triển KTXH

Tây Ninh: Thu hồi hơn 251 ha đất cho các DA phát triển KTXH

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/4/2017.

Đăng lúc: 17-04-2017 11:24:12 AM | Đã xem: 4129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kiểm soát, quản lý sử dụng đất

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7  Trang sau
 

Xem nhiều nhất