Xử lý đối với các trường hợp dự án chậm đưa đất vào sử dụng

Đăng lúc: Chủ nhật - 16/12/2018 23:25 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Quy định việc xử lý đối với các trường hợp dự án chậm đưa đất vào sử dụng; chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư (điểm i khoản 1 Điều 64 Luật đất đai, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ); bổ sung quy định về điều kiện để được giao đất, cho thuê đất như phải đảm bảo có năng lực tài chính; phải ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác (Khoản 3 Điều 58 Luật đất đai) để sàng lọc các nhà đầu tư kém năng lực.
 
Các khu đất bỏ trống để cỏ mọc, gây lãng phí tài nguyên đất tại đô thị và vùng nông thôn hiện nay chủ yếu là các khu đất thuộc dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất (dự án treo); các khu đất nằm trong quy hoạch không phù hợp để sử dụng nhưng chưa thực hiện quy hoạch (quy hoạch treo) và một phần nhỏ thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và đất chưa sử dụng do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý nhưng chưa có biện pháp đưa đất vào sử dụng. Trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có những giải pháp nhằm xử lý tình trạng mà cử tri nêu, cụ thể như sau:
Quy định việc xử lý đối với các trường hợp dự án chậm đưa đất vào sử dụng; chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư (điểm i khoản 1 Điều 64 Luật đất đai, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ); bổ sung quy định về điều kiện để được giao đất, cho thuê đất như phải đảm bảo có năng lực tài chính; phải ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác (Khoản 3 Điều 58 Luật đất đai) để sàng lọc các nhà đầu tư kém năng lực.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản (Công văn 2116/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 28/5/2015, Công văn số 3215/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 05/8/2015, Công văn số 2043/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 30/5/2016, Công văn số 206/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19/01/2017) yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai thực hiện hoặc tiến độ đầu tư chậm; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 trong đó yêu cầu chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất vào sử dụng. Các địa phương đã rà soát xử lý các dự án chậm triển khai, để lãng phí, kết quả đã đưa vào sử dụng khoảng 78 nghìn ha trong đó có nhiều khu đất có giá trị. Bộ đang tiếp tục đôn đốc các địa phương tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý đối với các dự án công trình đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không sử dụng đất hoặc chậm đưa đất vào sử dụng (Công văn số 1171/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 13/3/2018 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).
Đối với các khu đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích và đất chưa sử dụng do Ủy ban nhân dân các xã quản lý: yêu cầu các địa phương còn để lại vượt quá 5% diện tích đất nông nghiệp thì phải rà soát giao bổ sung cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất; có các phương án đưa đất vào sử dụng có hiệu quả, đúng pháp luật đối với quỹ đất chưa sử dụng.
 
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn