Xây dựng bản đồ nông hóa để quản sử dụng bền vững tài nguyên đất

Đăng lúc: Thứ năm - 17/06/2021 06:15 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Xây dựng bản đồ nông hóa để quản sử dụng bền vững tài nguyên đất

Xây dựng bản đồ nông hóa để quản sử dụng bền vững tài nguyên đất

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định 2044/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhiệm vụ xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh.
Tên nhiệm vụ: Xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1). Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mục tiêu: Xây dựng bản đồ nông hóa phục vụ thâm canh chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1) nhằm khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, giảm thiểu ô nhiễm môi trường thông qua áp dụng các quy trình sản xuất phù hợp; hạn chế sâu bệnh trên cây trồng; cải thiện môi trường sinh thái góp phần ổn định và nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân.
Phạm vi nghiên cứu (giai đoạn 1): tại địa bàn 9 huyện, gồm: Lang Chánh, Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Xuân, Như Thanh, Thường Xuân, Yên Định và Hà Trung.
Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu trên toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp tại địa bàn 9 huyện thuộc phạm vi nghiên cứu của nhiệm vụ. Đối tượng nghiên cứu đối với các cây trồng chính: lúa, ngô, mía, sắn, lạc, đậu đỗ, rau, cây ăn quả.
Thời gian thực hiện (giai đoạn 1): Năm 2021
Nội dung: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất các cây trồng nông nghiệp cho 9 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Thu thập các tài liệu, số liệu, bản đồ đã có;  Điều tra thông tin về tình hình sản xuất các cây trồng chính; Đánh giá hiện trạng sản xuất các cây trồng chính. Xây dựng bản đồ nông hóa quy mô cấp xã cho 9 huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Thu thập mẫu nông hóa: 6.035 mẫu, gồm: huyện Bá Thước: 610 mẫu, huyện Lang Chánh: 232 mẫu, huyện Cẩm Thủy: 603 mẫu, huyện Thạch Thành: 907 mẫu, huyện Hà Trung: 796 mẫu, huyện Yên Định: 1.002 mẫu, huyện Thường Xuân: 356 mẫu, huyện Như Xuân: 998 mẫu, huyện Như Thanh: 531 mẫu.
Thanh Hóa xây dựng bản đồ nông hóa để quản sử dụng bền vững tài nguyên đất
Đề xuất phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phục vụ nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp cho 9 huyện.  Đánh giá khả năng thích hợp đất đai cho các cây trồng chính; xây dựng bản đồ mức độ thích hợp đất đai các cây trồng chính tỷ lệ 1/25.000 cho 9 huyện.  Đề xuất phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng để đạt hiệu quả cao.
Xây dựng bản đồ khuyến cáo bón phân cân đối và chế độ canh tác thích hợp cho một số cây trồng chính cho 9 huyện . Xây dựng công thức bón phân cân đối cho một số cây trồng chính.  Xây dựng bản đồ khuyến cáo bón phân cân đối cho các cây trồng chính. Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến (WebGIS) phục vụ quảnlý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp cho 9 huyện.

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn