Thái Bình: Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất đai

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/12/2018 05:10 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

 Ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình vừa chủ trì buổi làm việc với Sở TN&MT tỉnh Thái Bình về công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn. 

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2018, ngành TN&MT tỉnh Thái Bình triển khai thực hiện, hoàn thành cơ bản nhiệm vụ theo kế hoạch và các nhiệm vụ đột xuất. Sở TN&MT tỉnh Thái Bình chủ trì xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành 36 văn bản quản lý về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện 4/6 nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh; hoàn thành trước và trong thời hạn quy định 61/61 nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Trình UBND tỉnh Thái Bình xem xét 169 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn thời gian thuê đất, thu hồi đất, cho thuê đất, diện tích trên 258ha; ký cấp 101 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích 151,45 ha.
TB 1
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình làm việc với Sở TN&MT.
Sở TN&MT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Thái Bình trình HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp thứ 6 phê duyệt bổ sung 368 dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, diện tích cần thu hồi 425,7ha; phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng 337,4ha đất trồng lúa để thực hiện 308 dự án. Sở TN&MT đề xuất, tham mưu UBND tỉnh Thái Bình phân bổ kinh phí tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt và hỗ trợ đầu tư lò đốt rác cho khu xử lý rác thải tập trung năm 2018 với số tiền 23,5 tỷ đồng. Đồng thời, tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân và xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.
Sau khi nghe báo cáo, ông Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị ngành TN&MT tập trung quản lý chuyển mục đích sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; cải cách thủ tục hành chính trong công tác xét duyệt hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tham mưu, giải quyết, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư; chuyển đổi địa điểm sản xuất kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, đánh giá về việc hoạt động của 81 khu xử lý rác thải nông thôn. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Thái Bình về chính sách, cơ chế hỗ trợ hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ và Nhà máy xử lý nước thải tập trung tại làng nghề Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà. Tỉnh Thái Bình chủ trương không cấp phép mới, gia hạn mới việc khai thác khoáng sản cát lòng sông. Sở TN&MT tập trung phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, lập quy hoạch khai thác cát ven biển; tăng cường quản lý khai thác nguồn nước ngầm và quản lý đất bãi bồi ven biển. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, phong cách, tác phong làm việc của cán bộ, công chức ngành TN&MT từ cấp tỉnh đến cấp xã. Sở TN&MT sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

 
Tác giả bài viết: Đăng Hùng
Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn