Tập trung hoàn thiện Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/12/2018 05:23 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Tập trung  hoàn thiện Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tập trung hoàn thiện Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2014/TT-BTNMT về thống kê, kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

 

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, Tổng cục Quản lý đất đai đã có buổi làm việc và báo cáo Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thống kê, kiểm kê và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Tham dự có Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Lê Thanh Khuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai Mai Văn Phấn, đại diện Tổng cục Môi trưởng, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Vụ Pháp Chế  và các đơn vị trực thuộc Tổng cục Quản lý đất đai.
Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Thông tư 28/2014/TT-BTNMT được đề xuất tập trung vào một số nội dung lớn, đó là: sửa đổi, bổ sung nguyên tắc thống kê, kiểm kê đất đai; sửa đổi thời điểm triển khai thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai; bổ sung về trách nhiệm thống kê, kiểm kê đất đai; bổ sung về chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai về loại đất; sửa đổi, bổ sung về nội dung, phương pháp thực hiện thống kê đất đai; sửa đổi phương pháp thực hiện kiểm kê đất đai; sửa đổi, bổ sung về trình tự thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai; sửa đổi bổ sung về nội dung giải thích một số chỉ tiêu và sửa đổi, bổ sung một số biểu mẫu...
Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cơ bản nhất trí nội dung dự thảo Thông tư, đánh giá cáo tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của Tổng cục Quản lý đất đai trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự thảo Thông tư. Thứ trưởng yêu cầu Tổng cục tập trung rà soát lại, hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành đảm bảo chất lượng, tiến độ./.
Tác giả bài viết: Lê Minh Thùy - P.Tổng hợp

Những tin mới hơn