Tăng cường hơn công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất của các dự án để chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm

Đăng lúc: Thứ hai - 17/12/2018 12:28 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Việc không nắm được tình hình sử dụng đất của các nhà đầu tư, trước hết cần phải kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định.
 
Theo quy định tại Điều 52 Luật đất đai thì việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Như vậy, nhu cầu sử dụng đất của dự án được xác định trên cơ sở dự án đầu tư và theo đơn đề nghị của chủ đầu tư; pháp luật về đất đai không quy định hạn mức sử dụng đất theo dự án. Theo quy định tại Điều 170 Luật đất đai thì người sử dụng đất có nghĩa vụ phải thực hiện kê khai đăng ký đất đai và thực hiện đầy đủ các thủ tục khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định. Mặt khác, Điều 208 Luật đất đai cũng đã có quy định về trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đặc biệt là trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
Do vậy, về việc không nắm được tình hình sử dụng đất của các nhà đầu tư, trước hết cần phải kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cấp chính quyền địa phương cần tăng cường hơn công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng đất của các dự án để chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm.
 
Tác giả bài viết: P.TH-VPTC

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn