Sơn La hoàn thành thống kê đất đai năm 2021

Đăng lúc: Thứ tư - 15/06/2022 10:14 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Sơn La hoàn thành thống kê đất đai năm 2021

Sơn La hoàn thành thống kê đất đai năm 2021

Thực hiện nhiệm vụ thống kê đất đai năm 2021, UBND tỉnh Sơn La đã giao Sở TN&MT là cơ quan chủ quản, giao Văn phòng Đăng ký đất đai là cơ quan thực hiện. Phạm vi thực hiện thống kê đất đai trên địa bàn 204 xã, phường, thị trấn; 12 huyện, thành phố và cấp tỉnh. Đến nay, công tác thống kê đất đai đã hoàn thành.
1(1).jpg
Số liệu thống kê đất đai năm 2021 so với kiểm kê năm 2019 và thống kê năm 2020 có ít biến động.
Kết quả thống kê đất đai năm 2021, đến ngày 31/12/2021 tổng diện tích đất tỉnh Sơn La có 1.410.983 ha, bao gồm: Hơn 1 triệu ha đất nông nghiệp, chiếm 75,43% diện tích tự nhiên; hơn 66.000ha đất phi nông nghiệp, chiếm 4,69% diện tích tự nhiên; hơn 280.000ha đất chưa sử dụng, chiếm 19,88% diện tích tự nhiên.
Theo Sở TN&MT, công tác thống kê đất đai năm 2021 được thực hiện dựa trên nguồn số liệu là kết quả kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; kết quả thống kê đất đai năm 2020 của các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố; Hồ sơ thu hồi giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ, hồ sơ giao đất, cho thuê đất trên địa bàn các xã, phường, thị trấn của các huyện, thành phố trong năm 2021…
Qua kiểm tra thực địa, đối chiếu với các nguồn số liệu, tài liệu đã thu thập được cho thấy, các tài liệu, số liệu thu thập được đã phản ánh đúng tình hình quản lý đất đai ở các địa phương, có đủ tính pháp lý và độ tin cậy để sử dụng vào công tác thống kê đất đai năm 2021.
2(2).jpg
Số liệu thống kê đất đai sau khi được công bố sẽ được sử dụng để các cấp, các ngành sử dụng vào nghiên cứu, xây dựng các chương trình, mục tiêu phát triển KT-XH của ngành, địa phương.
Về phương pháp thống kê, thống kê đất đai ở cấp xã được thực hiện trên cơ sở rà soát, đối chiếu bảng tổng hợp các trường hợp biến động đã thực hiện xong thủ tục hành chính về đất đai trong năm 2021 với thực tế sử dụng đất để cập nhật; xác nhận thông tin hiện trạng sử dụng từng thửa đất vào bảng tổng hợp các trường hợp biến động để thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ thống kê đất đai dạng số và tổng hợp số liệu thống kê đất đai bằng phần mềm kiểm kê đất đai.
Việc tổng hợp số liệu thống kê ở cấp huyện, tỉnh được thực hiện trên máy tính bằng phần mềm TK-Online và TK-Desktop. Việc cập nhật, chỉnh lý khoanh đất trên bản đồ thống kê được thực hiện bằng phương pháp chuyển vẽ, cập nhật, chỉnh lý từ hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai đã được giải quyết, bảo đảm các yêu cầu quy định tại Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ TN&MT.
Nhìn chung, số liệu thống kê đất đai năm 2021 so với kiểm kê năm 2019 và thống kê năm 2020 có ít biến động, chủ yếu biến động ở đất lâm nghiệp do chuyển đổi trong nội bộ khi xác định ranh giới các loại rừng và cập nhật diễn biến tài nguyên rừng; một phần nhỏ diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang một số loại đất phi nông nghiệp; đất chưa sử dụng biến động chủ yếu cho mục đích lâm nghiệp để khoanh nuôi bảo vệ, trồng mới diện tích rừng và một phần cho mục đích phi nông nghiệp.
Những năm qua, tỉnh Sơn La đã thực hiện nghiêm thống kê đất đai định kỳ. Qua đó, nhằm đánh giá thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Đây cũng là căn cứ để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của tỉnh; làm cơ sở để đề xuất điều chỉnh chính sách, pháp luật về đất đai.
Cùng với đó, cung cấp số liệu để xây dựng niên giám thống kê các cấp, phục vụ nhu cầu thông tin đất đai cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo và các nhu cầu khác của nhà nước và xã hội.

Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn