Mai Sơn (Sơn La): Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/12/2020 05:48 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

(TN&MT) - Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, trong năm 2020, UBND huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã có nhiều nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.
Huyện Mai Sơn có nhiều nỗ lực nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trên địa bàn
UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền. Thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, ban hành 14 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện về quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đô thị, quản lý hành lang giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn.
Ông Lò Văn Biên, Trưởng phòng TN&MT huyện Mai Sơn cho biết: Năm 2020, UBND huyện đã tổ chức 2 cuộc thanh tra về công tác quản lý đất đai đối với UBND xã Hát Lót và xã Chiềng Mai. Đã kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm 21 trường hợp tại xã Hát Lót, Chiềng Mung, Cò Nòi, Chiềng Lương; tiến hành xử phạt 13 trường hợp với số tiền hơn 130 triệu đồng; tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ với 2 trường hợp.
Cùng với đó, hàng năm, huyện Mai Sơn đã tập trung thực hiện nghiêm việc lập kế hoạch sử dụng đất. Đây là cơ sở để triển khai thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất gắn với nhu cầu sử dụng đất trong năm của các ngành, lĩnh vực, phù hợp với khả năng đầu tư và huy động nguồn lực, khắc phục lãng phí trong việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.
Đã tổ chức công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mai Sơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, đến các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện biết thực hiện, giám sát theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật. Hiện đang tổ chức lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
Trong công tác thu hồi đất, đã triển khai thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện 17 công trình, dự án trên địa bàn, bảo đảm thực hiện đúng, đầy đủ trình tự, thủ tục trong lập hồ sơ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất.
Việc cải cách thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện đúng quy trình, thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện. Bên cạnh đó, Mai Sơn đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 7 xã và 1 thị trấn.
 
Có thể nói, năm 2020, huyện Mai Sơn đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị 01/CT-TTg, đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Thông qua công tác kiểm tra, đã kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm không có giấy phép xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Do vi phạm của các tổ chức, cá nhân thường thực hiện vào ngày nghỉ, buổi tối… nên khó phát hiện. Khi xảy ra các vi phạm, UBND các xã, thị trấn báo cáo vi phạm chưa kịp thời dẫn đến việc kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai như đào đắp, san ủi trái phép, sử dụng đất sai mục đích… các công trình xây dựng không có giấy phép, sai phép… hiệu quả chưa cao.
Quy định xử lý các vi phạm về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, hành lang giao thông chưa có sự thống nhất. Lực lượng làm công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng tại các xã chưa đảm bảo, kinh phí và các phương tiện hỗ trợ phục vụ công tác đảm bảo trật tự xây dựng và quy hoạch còn chưa đáp ứng thực tế. Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa hướng dẫn cụ thể trường hợp chuyển mục đích từ đất lúa sang đất ở.
Trong thời gian tới, để thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai trên địa bàn, huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Nâng cao trách nhiệm, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai để khắc phục những hạn chế, tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai.
Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung về quản lý nhà nước về đất đai tại các xã, thị trấn để phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn