Lai Châu thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai

Đăng lúc: Thứ ba - 10/05/2022 04:30 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Lai Châu thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai

Lai Châu thực hiện hiệu quả công tác quản lý đất đai

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã có những chuyển biến tích cực, dần đi vào nền nếp; đất đai sử dụng ngày càng hiệu quả, cơ bản theo đúng quy định của pháp luật và phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

 

Đánh giá về công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lai Châu ông Mai Văn Thạch, Giám đốc Sở TN&MT Lai Châu cho biết: Trong năm qua, lãnh đạo Sở đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn, tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý về tài nguyên môi trường, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. Nhờ đó, công tác quản lý đất đai được đẩy mạnh và đạt hiệu quả tích cực. Hạn chế được các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Sở phối hợp với đơn vị tư vấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thành phố để hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2021 -2025) tỉnh Lai Châu.

grab07fb22.jpg

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đảm bảo đúng theo quy định pháp luật.

Đồng thời tiếp tục đề nghị các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, cung cấp quy mô, địa điểm thực hiện dự án (56 dự án) để hoàn thiện phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trước khi tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 -2025) tỉnh Lai Châu đảm bảo theo quy định. Sở cũng tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lai Châu (danh mục thu hồi đất của 15 công trình, dự án diện tích 142,01ha; chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung đối với 07 công trình, dự án diện tích 2,25ha). Tích cực hướng dẫn các Chủ đầu tư đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Bên cạnh đó, toàn ngành đã tổ chức thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận với diện tích 2.030,05 ha. Trong đó, Cấp tỉnh cho 08 tổ chức thuê đất với diện tích 1.973,99 ha; giao đất cho 03 tổ chức với diện tích 1,3 ha; thu hồi đất của 13 tổ chức diện tích 1.961,49 ha; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 03 tổ chức với diện tích 10,45 ha. Đối với cấp huyện: Giao đất cho 07 hộ gia đình, diện tích 12,82 ha; thu hồi đất của 13 tổ chức, 322 hộ gia đình diện tích 41,70 ha; chuyển mục đích sử dụng đất cho 08 hộ gia đình diện tích 0,24 ha. Trình UBND tỉnh chấp thuận cho 05 nhà đầu tư được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện 06 dự án trên địa bàn tỉnh.

69d6a7060a30619f6778d43031810f05gat2912014.jpg

San gạt mặt bằng để phục vụ dự án tại TP. Lai Châu

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng đất đai vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác quản lý đất đai ở một số địa phương chưa chặt chẽ, vẫn còn tình trạng vi phạm trong sử dụng đất, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa sát với tình hình thực tế và nhu cầu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai các công trình, dự án đầu tư vẫn còn chậm còn một số dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng đất sai mục đích, không hiệu quả, chưa được xử lý dứt điểm, kịp thời, tình trạng lấn, chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp vẫn còn xảy ra nhưng phát hiện, xử lý chưa kịp thời; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý về quản lý, sử dụng đất đai chưa được thực hiện thường xuyên.

Thời gian tới, để công tác quản lý đất đai tiếp tục phát huy hiệu quả, Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện rà soát diện tích đất lâm nghiệp đã giao, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tân Uyên trên địa bàn huyện Tân Uyên. Nâng cao chất lượng, trách nhiệm trong công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận của các tổ chức có nhu cầu. Tiếp tục phối hợp, kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xác định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng thẩm quyền.Tổ chức thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất và phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Hướng dẫn các đơn vị lập và thực hiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định.


Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn