Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất

Đăng lúc: Thứ ba - 30/03/2021 22:15 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất

Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất

Đánh giá, hoàn thiện những quy định pháp luật Việt Nam hiện hành về kiểm soát quyền lực Nhà nước trong thu hồi đất và nâng cao hiệu quả thực thi trong thực tiễn… là mục tiêu chung của đề tài khoa học cấp bộ do TS Doãn Hồng Nhung, giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng ký làm Chủ nhiệm mới được Hội đồng Tư vấn, tuyển chọn Thanh tra Chính phủ phê duyệt nghiên cứu.
Theo TS Doãn Hồng Nhung, thu hồi đất là một trong những hoạt động nhằm thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai. Nhà nước với vai trò đại diện chủ sở hữu đối với đất đai trên phạm vi cả nước thực hiện hoạt động thu hồi đất. Tuy nhiên, đây là một hoạt động rất nhạy cảm đối với xã hội vì thông thường người sử dụng đất không muốn bị thu hồi. Vì vậy, Nhà nước phải giải mã, minh định rạch ròi giữa nội dung quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai với nội dung quản lý Nhà nước về đất đai để tránh sự mâu thuẫn, chồng chéo về các chức năng này.
“Việc minh định các chức năng này trong thu hồi đất giúp cho quá trình thu hồi đất diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, không gây xung đột, bất bình trong nhân dân. Kiểm soát tốt quyền lực Nhà nước thông qua hoạt động thu hồi đất sẽ nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với đất đai, giảm nguy cơ tiềm ẩn lạm dụng, tha hóa quyền lực, tham nhũng trong quá trình thực thi quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai”, TS Doãn Hồng Nhung nhấn mạnh.
Trong những năm qua, quá trình thu hồi đất đã đạt được hiệu quả nhất định góp phần rất lớn vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, quá trình này còn nhiều hạn chế, bất cập dẫn đến những bất bình trong nhân dân và nhiều dự án không thể triển khai đúng tiến độ đo không giải quyết được vấn đề đất đai.
TS Nhung chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng đó là do nhiều chủ thể mang quyền lực Nhà nước chưa thực tốt vai trò của mình trong thu hồi đất đai (lạm dụng quyền lực và đùn đẩy trách nhiệm khi thu hồi đất đai).
TS Nhung cho rằng, đề tài thực hiện sẽ làm sáng tỏ được những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực Nhà nước trong thu hồi đất; đánh giá được ưu điểm, tồn tại trong thực trạng pháp luật về kiểm soát quyền lực Nhà nước trong thu hồi đất và thực tiễn thi hành; đánh giá được ưu điểm, tồn tại trong thực trạng pháp luật về kiểm soát quyền lực Nhà nước trong thu hồi đất và thực tiễn thi hành. Đồng thời, đưa ra được các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật về kiểm soát quyền lực Nhà nước trong thực tiễn.
Sau các ý kiến góp ý, ông Trần Văn Sơn, hàm Vụ trưởng Vụ 1, Văn phòng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao nội dung, tinh thần nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, đánh giá cao vấn đề mà đề tài đề xuất; đăng ký thành viên Nhóm nghiên cứu đều là những người có trình độ, năng lực nghiên cứu tốt; về cơ bản đề tài tuân thủ nội dung, trình tự, quy định, đã thể hiện được tính cấp thiết. Đồng thời, đề tài có thuyết minh rõ ràng, mạch lạc; phương pháp nghiên cứu phù hợp, có tính khả thi cao.
Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tàinghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng, có giá trị về mặt lý luận, thực tiễn của các thành viên Hội đồng để cập nhập, chỉnh sửa cho phù hợp.
Trên cơ sở những kết quả đạt được Hội đồng nhất trí thông qua phê duyệt nghiên cứu đề tài “Kiểm soát quyền lực trong thu hồi đất ở Việt Nam hiện nay” do PGS. TS Doãn Hồng Nhung làm Chủ nhiệm.


Theo báo Thanh tra

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn