Huyện Điện Biên: Phát huy hiệu quả công tác quản lý đất đai

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/12/2020 19:19 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Thời gian qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Điện Biên (Điện Biên) từng bước đi vào nền nếp, qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Công tác quản lý đất đai từng bước đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Bằng việc tập trung triển khai thực hiện công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đất đai… công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Điện Biên đã từng bước ổn định, giảm thiểu các vi phạm trong sử dụng đất, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền.
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, UBND huyện Điện Biên đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công huyện, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình chuẩn bị làm thủ tục hồ sơ về đất; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai tới cán bộ địa chính xây dựng, trưởng bản và nhân dân.
Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất, UBND huyện Điện Biên chỉ đạo các xã rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng đất thực hiện các công trình, dự án để lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện. Hiện tại, kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 100% xã và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Các xã, thị trấn đã công khai kế hoạch và quy hoạch sử dụng đất tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia, giám sát việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.
Các thủ tục hành chính về đất đai được đẩy nhanh, giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, thuận tiện.
Ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết: Trong quản lý đất đai, việc cấp Giấy CNQSDĐ có ý nghĩa quan trọng, huyện đã tập trung giải quyết những tồn tại về đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy CNQSDĐ, với quan điểm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng trình tự. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu cho UBND huyện giao kế hoạch cấp Giấy CNQSDĐ đến các xã; phối hợp với Trung tâm đất đai huyện tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện có nhu cầu. Giấy CNQSDĐ ở lần đầu và giấy chứng nhận đất sản xuất nông nghiệp lần đầu đã được cấp đến người sử dụng đất. Qua đó, tạo điều kiện cho người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp để thực hiện các quyền theo quy định, đặc biệt làm cơ sở giúp cho công tác quản lý đất đai ngày càng chặt chẽ, thuận tiện.
Cũng theo ông Bùi Hải Bình, công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất luôn là vấn đề phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Vì vậy, huyện Điện Biên xác định, đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho cán bộ, nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi dự án, để người dân tự giác chấp hành cũng như tham gia giám sát việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Những nội dung, vướng mắc liên quan trong quá trình giải phóng mặt bằng như công tác đền bù, quy trình đo đất đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án; nguồn gốc sử dụng đất của các hộ; chính sách hỗ trợ của Nhà nước... được giải đáp ngay tại cơ sở, giúp người dân hiểu và sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để triển khai thi công bảo đảm đúng tiến độ.
Huyện Điện Biên sẽ tập trung giải quyết các sai phạm trong sử dụng đất. Trong ảnh: Sai phạm trong sử dụng đất nông nghiệp tại xã Thanh Hưng.
Bên cạnh đó, công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn được huyện tăng cường chỉ đạo, giám sát. Số vụ vi phạm pháp luật về đất đai đã kịp thời được phát hiện và xử lý, không có vi phạm mới phát sinh. Nếu như năm 2018 có hàng chục trường hợp vi phạm về lĩnh vực đất đai thì trong năm 2019 tình trạng vi phạm về đất đai đã giảm mạnh. Các trường hợp vi phạm tồn tại từ những năm trước đã được UBND các xã kịp thời phát hiện, báo cáo lên huyện để có biện pháp ngăn chặn, xử lý và hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.
Ông Bùi Hải Bình cho biết: Quan điểm của huyện Điện Biên, trước khi xử phạt hành chính, huyện tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều giải pháp, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc xem xét giải quyết những vướng mắc, đối thoại với nhân dân trên tinh thần thẳng thắn, công khai, dân chủ qua đó đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ của người dân.
Để tiếp tục nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai, trong thời gian tới, huyện Điện Biên sẽ tập trung thực thiện tốt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 tại 100% xã và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025; chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp về chính sách, pháp luật đất đai để người sử dụng thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định.
Đồng thời, tăng cường việc kiểm tra, rà soát việc thực hiện cấp Giấy CNQSDĐ lần đầu đối với đất nông nghiệp, đất ở; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008... góp phần bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp, đời sống người dân, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn