Hòa Bình: Phát huy nguồn lực đất đai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững

Đăng lúc: Chủ nhật - 30/12/2018 04:20 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Hòa Bình có 369.792 ha đất nông nghiệp, chiếm 46,22%; đất phi nông nghiệp là 73.104 ha, chiếm 9,14%; đất đô thị 13.650 ha, chiếm 1,71%. Đối với các khu chức năng, đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có 76.113 ha; khu lâm nghiệp 313.097 ha; khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học có 44.738 ha; khu phát triển công nghiệp 2.843 ha; khu đô thị có 13.650 ha; khu thương mại - dịch vụ 4.601 ha; khu dân cư nông thôn có 46.873 ha.

a2
Tỉnh Hòa Bình tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất đai, phục vụ phát triển KT - XH.
 
Từ năm 2016-2020, có 20.346 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; đất trồng lúa là 4291 ha, tổng số đất chuyên trồng lúa nước là 1592 ha; 20.794 ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 121 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.
 
Phó Giám đốc Sở TN&MT Hòa Bình Trần Đức Thắng cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 26/7/2018 về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Hòa Bình. Mục đích của Nghị quyết của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Luật đất đai làm cứ thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất, tạo cơ hội phát triển bền vững kinh tế, xã hội của địa phương có 4 ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của tỉnh.  Thứ nhất là tạo cơ hội cho địa phương khai thác tiềm năng phát triển kinh tế, đô thị hóa… Thứ 2, quản chặt, không cho dịch chuyển các loại đất như rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất lúa; thứ 3, tạo ra đất có giá trị kinh tế để thu tiền sử dụng đất, như các khu đô thị đang thực hiện; thứ 4, tạo ra các khu đất thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án, đóng góp vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh…

UBND tỉnh Hòa Bình đang tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020, trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Đây là nội dung của UBND tỉnh đang triển khai; xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt. Nội dung này tỉnh Hòa Bình đã thực hiện. Tiếp đến là tỉnh điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực. Đây là việc tương đối khó khăn đối với tỉnh Hòa Bình vì nguồn lực hạn chế.

Nội dung tiếp theo là tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đấ cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bảo đảm phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh. Hiện quy hoạch cấp huyện đã phê duyệt xong.

UBND tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang các mục đích khác, hạn chế tối đa việc chuyển mục đích đất rừng và trong việc rà soát, kiểm tra, hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên trước khi chuyển mục đích sử đụng dất để thực hiện các công trình, dự án theo quy định đối với các công trình, dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc trường hợp phải báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thì gửi báo cáo về Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với Bộ NN&PTNT thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả và bảo vệ môi trường phát triển bền vững. Quản lý, sử dụng đất đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo phương phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách…Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai..

Hiện nay, UBND tỉnh Hòa Bình đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, trong đó có cơ quan TN&MT công khai nghị quyết, bố trí nguồn lực bố trí nguồn lực thực hiện quy hoạch, thực hiện các cơ chế, chính sách, giải phóng mặt bằng, thu hút doanh nghiệp đầu tư, trong đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiêm túc thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có năng lực triển khai dự án…

Việc điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có hiệu quả thiết thực, đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư lớn triển khai các dự án trên địa bàn; gỡ vướng cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tác giả bài viết: Hồng Thắng - Lê Chung
Nguồn tin: Theo baotainguyenmoitruong.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn