Hòa Bình: Nỗ lực kiểm kê đất đai năm 2019

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/12/2020 19:31 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Với nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Hòa Bình bị chậm. Trong điều kiện đó, tỉnh Hòa Bình đã nỗ lực tuyên truyền, vận động các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019.
 
 
Quản lý hiệu quả đất đai là cơ sở phát triển kinh tế - xã hội. ảnh Internet.
Theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình, công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 chậm tiến độ vì cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đến nay công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành.
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 227/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; Công văn số 4032/BTNMT-TCQLĐD ngày 30/7/2018 củ Tổng cục Quản lý đất đai về việc chuẩn bị kiểm kê đất đai năm 2019 và thực hiện thống kê đất đai năm 2018.
Tính Hòa Bình phát huy thế mạnh đất đai phát triển cây ăn quả.
UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 12/8/2019 và Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc thực hiện kiểm kê đất đai lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất đai năm 2019; Phê duyệt Phương án kỹ thuật - Dự toán kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 01/11/2019; Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại Quyết định số 2880/QĐ-UBND ngày 18/12/2019.
Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Du lịch trên các lòng hồ, thăm quan bản làng dân tộc là đặc trưng của tỉnh Hòa Bình.
Quá trình chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đã chủ động nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác kiểm tra, ngoại nghiệp, nội nghiệp, giám sát thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định.
Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được UBND tỉnh, các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện ngay sau khi ban hành Chỉ thị, kế hoạch. Tuy nhiên vẫn chậm so với kế hoạch và yêu cầu.
Nguyên nhân chậm tiến độ, Sở TN&MT cho biết, quá trình thực hiện Dự án do phải thay đổi Phương án - Dự án theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BTNMT ngày 07/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về định mức kinh tế - Kỹ thuật thống kê kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất có hiệu lực từ ngày 23/9/2019, dẫn đến việc triển khai thực hiện chậm hơn kế hoạch quy định.
Ở tỉnh Hòa Bình phải thực hiện hình thức đấu thầu cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách kinh phí ngân sách nhà nước theo quy định. Việc phải thực hiện các thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước đã làm ảnh hưởng đến thời gian ký hợp đồng với đơn vị tư vấn và triển khai công tác kiểm kê đất đai.
Thời điểm tiến hành kiểm kê hực hiện trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid - 19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 dẫn đến kết quả thực hiện chậm hơn so với kế hoạch chung của cả đất nước
Thực hiện Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, từ ngày 01/01/2020 tỉnh Hòa Bình còn 10 đơn vị hành chính cấp huyện và 151 đơn vị hành chính cấp xã ( giảm từ 210 xuống còn 151 xã, phường thị trấn ), trong đó có cả xã sáp nhập toàn bộ diện tích vào một xã khác. Quá trình thực hiện công tác kiểm kê đất đai phải thống nhất đường địa giới sau khi sáp nhập giữa các đơn vị hành chính ở địa phương, ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.
Tại các xã trên địa bàn tỉnh phần lớn các công chức địa chính cấp xã trước đây đã thông thạo địa bàn quản lý, nay do mới luôn luân chuyển công tác sang xã khác nên việc nắm bắt hiện trạng, nguồn gốc, loại đất cũng như và các vị trí khoanh đất biến động chưa kịp thời chính xác.
Đến nay công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành và đang trong quá trình tổng hợp trình duyệt. Tại tỉnh Hòa Bình hiện nay đang bắt đầu triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, do đó không ảnh hưởng đến lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương.
Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình đã đưa ra giải pháp, đề xuất đẩy nhanh tiến độ công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, đó là, Trung ương quan tâm hỗ trợ bố trí kinh phí để tháo gỡ khó khăn cho tỉnh Hòa Bình do không cân đốn đủ ngân sách để bố trí cho công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 để trình phê duyệt theo quy định.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn