Giám sát và đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai

Đăng lúc: Thứ năm - 13/12/2018 22:30 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Công tác giám sát trong lĩnh vực đất đai đã được quy định tại Điều 198 và Điều 199 Luật Đất đai năm 2013, cụ thể: Điều 198 quy định việc giám sát quản lý và sử dụng đất đai của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận; Điều 199 quy định việc giám sát quản lý, sử dụng đất đai của công dân. Việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã được quy định cụ thể trong quy trình giải quyết khiếu nại tại Điều 21 của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ.
 
Về các vụ việc khiếu nại liên quan đến đất đai, nhất là trong bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất: Ngày 31/5/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 202/TB-VPCP thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan đánh giá đầy đủ, sát với thực tế việc thi hành Luật Đất đai, nhất và các nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về giá đất, thu hồi, bồi thường hỗ trợ, tái định cư, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… để giải quyết căn cơ các vấn đề là nguyên nhân phát sinh khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người có đất bị thu hồi. Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang chuẩn bị nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (dự kiến trình Chính phủ vào tháng 02/2019 và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 năm 2019). Một trong các nội dung trọng tâm là các quy định liên quan đến xác định giá đất và việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
Việc đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã được quy định cụ thể trong quy trình giải quyết khiếu nại tại Điều 21 của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ; quy trình giải quyết hòa giải tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 202 của Luật Đất đai và Điều 88 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai.
CTT

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn