Đồng Nai: Xây dựng kế hoạch quản lý khai thác quỹ đất công

Đăng lúc: Thứ tư - 19/12/2018 11:45 - Người đăng bài viết: Lê Minh Thùy

Hiện quỹ đất công tỉnh Đồng Nai, do UBND cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh quản lý, sử dụng hơn 28,7 ngàn thửa, tương đương với hơn 13 ngàn hécta. Ngoài ra, tỉnh cũng giao 149 khu đất công có diện tích hơn 700 hécta cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác. Riêng quỹ đất của các nông, lâm trường do 15 đơn vị đang quản lý, sử dụng trên 240 ngàn hécta.
 
Theo Phương án Quản lý và khai thác, sử dụng quỹ đất công đã được UBND tỉnh phê duyệt sẽ tiếp tục giao UBND cấp xã quản lý, sử dụng gần 4 ngàn hécta hiện do UBND cấp xã quản lý, sử dụng; thu hồi hơn 1 ngàn hécta để giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, khai thác; xử lý tranh chấp, lấn chiếm.
Đối với đất đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sẽ lập thủ tục đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất đối với 173 thửa tương đương hơn 190 hécta. Cũng theo phương án này, sẽ giao cho các nông, lâm trường tiếp tục sử dụng gần 239 ngàn hécta; giải quyết tranh chấp, lấn chiếm hơn 788 hécta và bàn giao cho địa phương quản lý gần 1,9 ngàn hécta.         
Thúc các địa phương thực hiện kế hoạch quản lý khai thác quỹ đất công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Chánh yêu cầu từng địa phương phải có kế hoạch triển khai thực hiện phương án quản lý và khai thác quỹ đất công. Trong đó, phải tiến hành rà soát, kiểm tra và xử lý xong tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất công và chấm dứt các hợp đồng cho thuê, mượn không đúng mục đích trước năm 2020.
Bên cạnh đó, các địa phương cần tiến hành kê khai đăng ký và rà soát cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để quản lý chặt chẽ quỹ đất công. Trong quá trình rà soát, kê khai nếu phát hiện thêm các diện tích đất công chưa được thống kê thì tiến hành bổ sung vào quỹ đất công.
PV

Nguồn tin: www.monre.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn